08.10.2021 Informacja prasowa

Hyundai Motor i UNDP świętują rocznicę globalnego projektu „for Tomorrow” na rzecz zrównoważonych globalnych innowacji

  • W globalnym projekcie „for Tomorrow” Hyundai Motor i UNDP udostępniły ponad 72 oddolnych innowacji z 44 krajów z zakresu zrównoważonego rozwoju
  • Pierwszą rocznicę uczczono poprzez transmitowane na żywo wydarzenie „Dialogue for Tomorrow” podczas 76. Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
  • Hyundai Motor nadal wypełnia swoją korporacyjną postawę obywatelską i wspiera innowacje obywatelskie za pośrednictwem projektu „for Tomorrow”, który z zadowoleniem przyjmuje oddolne propozycje innowacji do września 2022 roku 
  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem 91 akceleratorów promuje rozwiązania społeczne jako narzędzie przyspieszające zrównoważony rozwój

Materiał prasowy

Hyundai Motor Company i program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju świętują rok współpracy w ramach globalnego projektu „for Tomorrow”, którego celem jest rozpowszechnianie wiadomości o zrównoważonym rozwoju wśród ludzi na całym świecie i przekształcanie ich propozycji dotyczących zrównoważonych lokalnych innowacji w globalne inicjatywy.

W ciągu ostatniego roku projekt „for Tomorrow”, za pośrednictwem 91 laboratoriów akceleracyjnych UNDP w 115 krajach, połączył innowatorów z całego świata, którzy rozwiązują lokalne problemy, czyniąc miasta dostępnymi dla wszystkich, bezpiecznymi, elastycznymi i zrównoważonymi. Akceleratory UNDP są siłą napędową w poszukiwaniu lokalnych innowatorów na tzw. Globalnym Południu. Nauczyły się od tych poszukiwaczy innowacji, którzy z determinacją mierzą się ze skutkami zmian klimatycznych, ubóstwem i innymi wyzwaniami, jak przyczynić się do zrównoważonego wzrostu i zarządzania naszymi wspólnymi społecznościami.

Z okazji pierwszej rocznicy, Hyundai Motor wraz z akceleratorami UNDP wirtualnie gościły w transmitowanym na żywo wydarzeniu, Dialogue for Tomorrow, podczas 76. dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odbyło się 29 września.

W UNDP wierzymy, że społeczne innowacje mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy przyspieszyć postęp w osiąganiu Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zaplanowaliśmy pierwszą rocznicę, aby połączyć członków społeczności „for Tomorrow”, wzmocnić więzi, które nas łączą i wspierać rozwiązania, które napędzają konieczne zmiany w miastach i społecznościach na całym świecie.

Joseph D’Cruz Specjalny Doradca UNDP ds. Planowania Strategicznego i Innowacji

Świętowanie pierwszego roku platformy „for Tomorrow” jest znaczącym kamieniem milowym dla całego naszego zespołu. Mieliśmy okazję zaopiniować, zaangażować i upoważnić innowatorów, którzy pilnie pracują, aby stworzyć zrównoważoną przyszłość na całym świecie. Ponieważ zrównoważonego jutra nie da się osiągnąć bez wspólnego wysiłku, cieszymy się, że odegraliśmy rolę w stworzeniu platformy, która kultywuje innowacje obywatelskie i obywatelstwo korporacyjne na skalę globalną.

Thomas Schemera Wiceprezes i Dyrektor ds. Globalnego Marketingu Hyundai Motor Company

Wydarzenie „Dialogue for Tomorrow” było częścią corocznego harmonogramu oficjalnych wydarzeń UNDP, a także oficjalną częścią Programu Sieci Innowacji ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Różne obywatelskie pomysły zgłoszone do projektu „for Tomorrow” obejmują: 

  • Solar Tuk Tuk – rozwiązanie, które przekształca taksówki motocyklowe w Ameryce Środkowej w pojazdy elektryczne zasilane energią słoneczną, zmniejszając emisję CO2 i poziom hałasu
  • Solar e-Cycles – elektryczne trójkołowce towarowe zasilane energią słoneczną w Kenii dla osób potrzebujących mobilności, dostępu do energii elektrycznej i źródła dochodów
  • Imagination Solar Car — pierwszy wyprodukowany lokalnie samochód zasilany energią słoneczną w Sierra Leone, zbudowany z bambusa i wyposażony w duży panel słoneczny, aby promować czysty i wolny od zanieczyszczeń transport
  • Nieformalne stacje benzynowe – mobilne stacje benzynowe na obszarach wiejskich Indonezji stworzone z kanistrów i innych materiałów nadających się do recyklingu w celu rozwiązania problemu niedoboru wiejskich stacji benzynowych
Rozwiązania te pochodzą od ludzi, aktywistów, którzy są nieformalni, organiczni i kreatywni, ale także zrównoważeni, praktyczni, prężni i holistyczni.

Paola Constantino Kierownik ds. Mapowania Rozwiązań w Akceleratorze UNDP w Gwatemali

Misją Globalnego Partnerstwa na rzecz Transportu Nieformalnego jest podnoszenie i zmiana spojrzenia ludzi na te nieformalne rozwiązania transportowe, a także energie wynalazców, którzy wdrażają w nich innowacje.

Benjamin de la Peña Dyrektor Generalny Shared-Use Mobility Center i Przewodniczący Globalnego Partnerstwa na rzecz Transportu Nieformalnego

Benjamin de la Peña i Paola Constantino wymienili poglądy na temat nieformalnego transportu, oddolnych rozwiązań oraz ich wpływu na miasta i życie miejskie. Po dyskusji panelowej odbyła się sesja pytań i odpowiedzi na żywo, podczas której wybrani innowatorzy ze społeczności „for Tomorrow” podzielili się swoimi pomysłami i omówili potencjał rozwiązań społecznych, aby sprostać najbardziej palącym zrównoważonym i sprawiedliwym wyzwaniom.

Od momentu powstania we wrześniu 2020 roku na 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, inicjatywa „for Tomorrow” promowała ponad 72 społecznych innowatorów w 44 krajach na całym świecie, dzieląc się ich historiami i umożliwiając im kontakt się za pośrednictwem platformy z innymi innowatorami.

„For Tomorrow” przyjmuje do września 2022 roku propozycje z całego świata. Aby dowiedzieć się więcej na temat „for Tomorrow” i jego obecności na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, odwiedź www.fortomorrow.org 

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.