Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (""Polityka"") obowiązuje dla tej strony internetowej, która jest prowadzona i udostępniana przez Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Polska, zaś dane zbierane w sposób określony w poniższej polityce administrowane są przez Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, do jakich celów są one wykorzystywane, komu są one udostępniane oraz jakie są Państwa prawa kontrolne i informacyjne.

1. Kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest:

Hyundai Motor Europe GmbH Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach am Main, Germany

Wszelkie pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki lub wszelkie prośby dotyczące danych osobowych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@hyundai.pl. Nasze dalsze dane kontaktowe są ujawnione w stopce.

Informacje podane przez Państwa podczas kontaktowania się z nami będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa wniosku i zostaną usunięte po jego wypełnieniu. Ewentualnie ograniczymy przetwarzanie odpowiednich informacji zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych, jeśli mają one zastosowanie.

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, możesz to zrobić za pośrednictwem: DPO-hyundai-europe@steep.de

 

2. Korzystanie z Witryny w celach informacyjnych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową w celach informacyjnych, tj. Bez rejestracji w którejkolwiek z naszych usług oraz bez podawania nam danych osobowych w jakiejkolwiek innej formie, automatycznie zapisujemy Twój adres IP w celu udostępnienia Ci naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności systemu oraz wydajności i wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług.

Dane osobowe zbierane automatycznie są niezbędne do udostępnienia strony internetowej, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO o ile jest to niezbędne do obsługi naszej strony internetowej lub art. 6 ust. 1 zd. zainteresowania) w odniesieniu do wykorzystywania przez nas informacji technicznych w celu ulepszenia naszych systemów, ułatwienia korzystania ze stron internetowych lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych.Jest to oparte na naszym uzasadnionym interesie, ponieważ dane wykorzystywane do tych celów są przechowywane przez ograniczony czas i nie pozwalają nam na osobistą identyfikację użytkownika.

Zgromadzone dane osobowe są automatycznie usuwane po spełnieniu wyżej wymienionych celów.

 

3. Odbiorcy i kategorie odbiorców

Wszelki dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do osób, których znajomość jest konieczna do wypełnienia obowiązków służbowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe w odpowiednich celach niżej wymienionym odbiorcom i kategoriom odbiorców.

Podmioty przetwarzające dane - niektóre strony trzecie, niezależnie od tego, czy są stowarzyszone, czy niestowarzyszone, mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w celu przetwarzania takich danych w naszym imieniu na podstawie odpowiednich instrukcji niezbędnych do odpowiednich celów przetwarzania. Podmioty przetwarzający dane będą podlegać zobowiązaniom umownym w celu wdrożenia odpowiednich warunków technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych zgodnie z instrukcją.

Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i strony trzecie, które są organami publicznymi, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez obowiązujące prawo.

4. Transgraniczne transfery danych

W ramach naszych działań związanych z udostępnianiem informacji określonych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów (w tym krajów spoza EEA), które mogą mieć inne standardy ochrony danych niż Twój kraj zamieszkania. Strona jest hostowana na terenie UE. Nasze serwery, istotne dla dalszego przetwarzania, znajdują się w Korei. Posiadamy odpowiednie gwarancje z zaangażowanymi stronami trzecimi (spółkami grupy Hyundai prowadzącymi strony internetowe w naszym imieniu), aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w sposób, aby dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać prawu obcemu i być dostępne dla obcych rządów, sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby podjąć rozsądne środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych również w przypadku udostępniania danych osobowych obcym krajom.

W przypadku transferu poza EOG, transfer ten jest chroniony przez standardowe klauzule umowne UE.

5. Cookies

Głównym celem plików cookie jest przyspieszenie dostępu użytkowników do wybranych usług. Ponadto pliki cookie umożliwiają dostosowywanie usług oferowanych przez witrynę internetową, umożliwiając dostarczanie użytkownikom interesujących lub potencjalnie interesujących informacji w zależności od korzystanie przez nich z usług Cookie to wszelkiego rodzaju plik lub urządzenie, które jest pobierane do systemu użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane lub pobierane przez firmę odpowiedzialną za jego instalację.

Używamy plików cookie na tej stronie, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny i poprawić Twoje wrażenia. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze. Po zakończeniu sesji i zamknięciu przeglądarki wiele plików tekstowych jest usunięte („pliki cookie sesji"). Przechowywane są również tak zwane „trwałe pliki cookie", które pozwalają nam rozpoznać Cię podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej. Nasze firmy partnerskie nie mogą gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych przechowywanych w forma plików cookies na naszej stronie Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co może skutkować ograniczeniem niektórych funkcji naszego serwisu.

 

Rodzaje cookies

W zależności od firmy nimi zarządzającej:

  • Własne pliki cookies: to te, które są wysyłane do systemu użytkownika z systemu lub domeny zarządzanej przez wydawcę i z których świadczona jest żądana przez użytkownika usługa.
  • Pliki cookies stron trzecich: to te, które są wysyłane do systemu użytkownika z systemu lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inną firmę przetwarzającą dane uzyskane za pomocą plików cookies.

W zależności od czasu, przez jaki pozostają aktywne:

  • Sesyjne pliki cookies: Czy te pliki cookies są przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej. Są one zwykle używane do przechowywania informacji, które są przeznaczone tylko do jednorazowego świadczenia usługi żądanej przez użytkownika (np. lista zakupionych produktów).
  • Trwałe pliki cookies: W tego rodzaju plikach cookie dane są nadal przechowywane w systemie i mogą być dostępne i przetwarzane przez określony czas przez administratora pliku cookies, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

W zależności od ich przeznaczenia:

  • Techniczne pliki cookies: to te, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji i korzystanie z różnych oferowanych opcji lub usług, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu danych i komunikacji, identyfikacja sesji, dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, przeprowadzenie procesu realizacji zamówienia, zgłoszenie prośby o rejestrację lub udział w wydarzeniu, stosowanie elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści w celu transmisji wideo lub dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem portali społecznościowych.
  • Analityczne pliki cookies: to te, które umożliwiają menadżerowi monitorowanie i analizę zachowania użytkowników stron internetowych, do których są podłączeni. Informacje zbierane za pomocą plików cookie służących do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do tworzenia profili przeglądania użytkowników stron internetowych, aplikacji i platform w celu wprowadzania aktualizacji na podstawie analizy danych dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników.
  • Reklamowe pliki cookies: to te, które umożliwiają najbardziej efektywne zarządzanie przestrzenią reklamową, którą redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa, na podstawie kryteriów takich jak edytowana treść lub częstotliwość, z jaką reklamy są wyświetlane.
  • Pliki cookies związane z reklamą behawioralną: to te, które umożliwiają najbardziej efektywne zarządzanie przestrzenią reklamową, którą redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje behawioralne o użytkownikach uzyskane dzięki ciągłemu przestrzeganiu ich nawyków przeglądania, co umożliwia zdefiniowanie konkretnego profilu w celu wyświetlania reklam na podstawie takiego profilu.

Dane przetwarzane przez analityczne, reklamowe i/lub behawioralne pliki cookies nie są bezwzględnie konieczne do odwiedzania naszej strony internetowej. Będziemy przetwarzać dane za pomocą analitycznych, reklamowych i/lub behawioralnych plików cookie tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 wysłany. 1 lit. RODO.

Wyłączanie plików cookies

Możesz wybrać, które pliki cookies chcesz na tej stronie, ustawiając tutaj swoją przeglądarkę.

Google Tag Manager

Ta witryna korzysta z Menadżera tagów Google. Menadżer tagów Google to rozwiązanie obsługiwane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), które umożliwia zarządzanie tagami witryn sprzedawanych na rynku za pomocą interfejsu. Menadżer tagów samo narzędzie (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie powoduje aktywację innych tagów, które ze swojej strony mogą rejestrować dane w określonych okolicznościach. Menadżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji Jeśli nagrywanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub pliku cookies, to ustawienie pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menadżerze tagów Google.

Cloudinary

Cel:

Funkcjonalność techniczna. Włączam koszyk pobierania zasobów.

Informacje o plikach cookie:

Używamy usługi Cloudinary do funkcji pobierania zasobów. Cloudinary to oparte na chmurze narzędzie do optymalizacji dostarczane przez Cloudinary Ltd., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA. Aby udostępnić zasoby w formacie zip, Cloudinary używa danych dotyczących połączenia, urządzenia i przeglądarki i pyta o Twój adres IP. Informacje gromadzone przez Cloudinary są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Cloudinary w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych można znaleźć pod adresem: https://cloudinary.com/privacy.

Kto otrzymuje dane?

Cloudinary

YouTube

Cel:

Funkcjonalność i analiza zachowań użytkowników.

Informacje o plikach cookie:

Na naszych stronach internetowych można oglądać osadzone filmy przesłane do YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA; YouTube jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), które są zintegrowane poprzez „rozszerzony tryb ochrony danych” i ramkę iFrame. Funkcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” oznacza, że opisane poniżej dane są przesyłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy faktycznie uruchomisz film poprzez kliknięcie przycisku odtwarzania.
To połączenie jest konieczne, aby móc wyświetlić odpowiedni film na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. YouTube będzie co najmniej zbierać i przetwarzać Twój adres IP, datę i godzinę oraz odwiedzaną witrynę. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube w tym samym czasie, gdy klikasz przycisk odtwarzania, YouTube przyporządkuje Twoje zachowanie podczas surfowania do Twojego profilu użytkownika. Możesz zapobiec takiemu przetwarzaniu danych, wylogowując się ze swojego konta przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie tych danych przez Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także Twoje prawa i opcje ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach na temat ochrony danych na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=en.

Kto otrzymuje dane?

YouTube (Google)

Cookie: Google Analytics

Nazwa:

_ga
_ga_RKTRGNH069

Cel:

Analiza. Raportowanie ruchu na stronie.

Informacja o plikach cookie:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”).
Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie.

Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
Adres IP, który Twoja przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić używania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dla swojej aktualnej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat praw użytkowania lub ochrony danych można znaleźć na: https://www.google.com/policies/privacy/ lub https://www.google.com/intl/en/policies/terms/ .

Kto wykorzystuje pliki cookie?
Google (Google Analytics)

Cookie: Vimeo

Nazwa:
_ga
_gid
has_logged_in
has_uploaded
is_logged_in
player
vuid

Cel:
Analiza. Raportowanie ruchu na stronie.

Informacja o plikach cookie:
Na naszych stronach internetowych można oglądać filmy przesłane do Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, NY 10011, USA („Vimeo”).
Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na koncie Vimeo podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie masz konta Vimeo. Informacje są przesyłane na serwer Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, Vimeo umożliwia powiązanie zachowań związanych z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy.

Kto używa plików cookie?

Vimeo (Vimeo Inc.)

6. Brak wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych będzie generalnie dobrowolne i nie ma ustawowego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Na ogół nie wymagamy umownie podania Twoich danych osobowych; pamiętaj jednak, że w każdym przypadku niepodanie danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług lub ich części.

7. Bezpieczeństwo

Stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą. Na przykład nasza polityka bezpieczeństwa i prywatności jest okresowo weryfikowana i ulepszana w razie potrzeby, a tylko upoważniony personel ma dostęp do danych osobowych. Chociaż nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana informacji nigdy nie nastąpi, dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby temu zapobiec.

8. Zatrzymywanie danych

Staramy się, aby nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były jak najbardziej ograniczone. W przypadku braku określonych okresów przechowywania określonych w niniejszej Polityce, Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będą nam potrzebne do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy oraz, w stosownych przypadkach, tak długo, jak wymagają tego ustawowe wymogi dotyczące przechowywania .

9. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami możesz mieć prawo do korzystania z niektórych lub wszystkich następujących praw:

żądania (i) informacji, czy dane osobowe są przechowywane oraz (ii) dostępu do przechowywanych danych osobowych, w tym celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których dotyczy, oraz odbiorców danych, a także potencjalnych okresów przechowywania;

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia Twoich danych osobowych z powodu ich niekompletności lub niedokładności, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub (iii) została wycofana zgoda, na której opierało się przetwarzanie;

odmowy udzielenia i – bez wpływu na czynności przetwarzania danych, które miały miejsce przed takim cofnięciem – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku prosimy o przekazanie nam informacji o Państwa konkretnej sytuacji. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez Ciebie faktów albo zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, albo przedstawimy nasze przekonujące prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;

podejmowania działań prawnych w związku z ewentualnym naruszeniem Twoich praw dotyczących przetwarzania Twoich Danych osobowych, a także wnoszenia skarg do właściwych organów ochrony danych; i /lub

wymagane (i) otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; jeśli jest to technicznie wykonalne, masz prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi.

Możesz (i) skorzystać z praw, o których mowa powyżej lub (ii) zadać jakiekolwiek pytania lub (iii) złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych, kontaktując się z nami pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka może wymagać okresowej aktualizacji - np. ze względu na wdrożenie nowych technologii lub wprowadzenia nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane na https://www.hyundai.news/pl.

11. Przetwarzanie danych na potrzeby innych usług Hyundai

Niniejsza Polityka określa jedynie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w czasie odwiedzania naszej strony internetowej. W przypadku, gdy zebraliśmy Twoje dane w inny sposób (na przykład podczas rejestracji w innych usługach Hyundai), informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach takich usług zostaną przekazane oddzielnie. W każdym przypadku powyższe prawa określone w punkcie 9. będą miały odpowiednie zastosowanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresesm: dataprotection@hyundai-europe.com.