26.04.2024 Informacja prasowa

Poszukiwanie „Głębi radości”, czyli jak technologia stymuluje ludzkie emocje

  • Eksperyment w Norwegii miał za zadanie sprawdzić, czy jazda nowym IONIQ 5 N może stanowić antidotum na zimową chandrę
  • Neurobiolog zmierzył „Głębię radości”, stwierdzając pozytywny wzrost emocji po przejażdżce
  • Badanie sugeruje, że technologia może poprawiać samopoczucie, co skłania do dalszych badań

Materiał prasowy

Często mówi się, że jazda sprawia radość. Jednak biorąc pod uwagę zimowe warunki i ciemności, które dotykają niektóre obszary Europy, taki nastrój nabiera większego znaczenia. Powstaje więc pytanie: czy prowadzenie samochodu naprawdę może mieć pozytywny wpływ na zimową chandrę?

Na tle Rjukan w Norwegii – gdzie zimy mogą trwać prawie sześć miesięcy, temperatury często spadają znacznie poniżej zera, a słońca niemal nie widać, przeprowadzono eksperyment społeczny, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Rjukan, Norwegia

W ciągu czterech dni wybrana grupa uczestników w Norwegii, z Rjukan i okolic, zmagających się z sezonowymi zaburzeniami afektywnymi, miała okazję zabrać IONIQ 5 N na przejażdżkę. W wynikach zbadano potencjał tego wyczynowego samochodu elektrycznego w zakresie poprawiania nastroju i dostarczania radości, szczególnie w kontekście zimowej chandry.

Eksperyment N

Mierzenie głębi radości

Aby odkryć potencjał IONIQ 5 N, w eksperymencie neurobiolog Shani Tal dokonała pomiaru „Głębi radości”, czyli „DOJO” – nowego sposobu badania emocjonalnego wpływu jazdy IONIQ 5 N.

IONIQ 5 N był idealnym samochodem do takiego eksperymentu, ponieważ reprezentuje nowy segment zorientowanych na kierowcę, sportowych samochodów elektrycznych, wyposażonych w nowe technologie i zwiększone możliwości jazdy torowej. Oferujący maksymalną moc 650 KM i moment obrotowy 770 Nm, IONIQ 5 N może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,4 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 260 km/h. Wyposażony w takie funkcje, jak N Grin Boost, N Drift Optimizer i N Launch Control, ten wyczynowy samochód elektryczny zapewnia czyste emocje.

Eksperyment miał na celu głębokie wniknięcie w psychikę uczestników, koncentrując się na szeregu pomiarów biometrycznych w celu oceny DOJO. Przez pryzmat neuronauki Tal i jej zespół zastosowali macierz pobudzenia-walencji, aby zmapować emocje uczestników. Model wykorzystuje dwa wymiary reakcji afektywnych: walencję – która określa, czy doświadczenie jest postrzegane pozytywnie, czy negatywnie – oraz pobudzenie – określające intensywność doświadczenia.

Wykorzystując czapkę EEG (elektroencefalogram) i interfejs mózg-komputer (BCI) do wykazania aktywności elektrycznej w mózgu, zespół eksperymentalny skupił się na takich wskaźnikach, jak moc alfa i przednia asymetria alfa (reprezentująca walencję), podczas gdy biometryczny czujnik skórny rejestrował aktywność elektroskórną (EDA) i zmienność rytmu serca (HRV) (uwzględniając pobudzenie).

Plan naukowy realizowano metodycznie, zaczynając od rekrutacji 20 uczestników, którzy byli predysponowani do przeżywania zimowej depresji. Zapewniło to idealne podłoże do oceny potencjalnego wpływu IONIQ 5 N.

Projekt eksperymentu obejmował trzy kluczowe fazy: pomiary bazowe wykonane przed jazdami próbnymi, pomiary podczas jazd próbnych oraz oceny skutków długoterminowych po jeździe próbnej – każda przerywana kwestionariuszami i szczegółowymi zapisami biometrycznymi.

Gdy uczestnicy wyruszali na jazdę próbną, widać było oczekiwanie, a każda chwila została zarejestrowana na nagraniach wideo i za pomocą czujników biometrycznych. Wychodząc z hipotezy opartej na oczekiwaniu nasilenia DOJO podczas jazd próbnych, zespół Tal’i przewidział reprezentację DOJO, która obejmowałaby zarówno wymiar walencji, jak i pobudzenia reakcji afektywnych. Postawiono hipotezę, że wyniki ujawnią gwałtowny wzrost DOJO podczas jazdy, po którym nastąpi jego utrzymujący się, zwiększony poziomu po eksperymencie.

Analizując wyniki

Dzięki wszechstronnej analizie danych fizjologicznych i danych własnych, eksperyment ujawnił przekonujące wnioski związane z jazdą IONIQ 5 N na zimowym tle.

Analiza ilościowa wykazała, że aż 75 procent kierowców doświadczyło zauważalnej pozytywnej reakcji emocjonalnej po jeździe próbnej. Uczestnicy wykazali niezwykły wzrost eksploracyjnego wskaźnika DOJO średnio o 28% w porównaniu z wartością wyjściową, a po jeździe próbnej zakres pozytywnych reakcji sięgał do 67%, co sugeruje, że IONIQ 5 N może wywoływać pozytywne reakcje emocjonalne w różnorodnych spektrum uczestników.

Dane jakościowe potwierdziły tę opinię: 87,5 procent uczestników stwierdziło, że po jeździe IONIQ 5 N czują się bardziej pozytywnie w porównaniu z wartością wyjściową. Dopasowanie subiektywnych doświadczeń i reakcji fizjologicznych potwierdziło potencjał tego samochodu w zakresie poprawy stanu emocjonalnego.

Spośród różnych pomiarów biometrycznych najbardziej wpływowy okazał się EDA, wykazujący średnią zmianę wynoszącą 22% u wszystkich uczestników. Po dokładnym zbadaniu, przednia asymetria alfa wykazała zauważalny wzrost średnio o 17%, co wskazuje na bardziej pozytywne przetwarzanie emocjonalne.

Analiza HRV wykazała spadek pobudzenia w 62,5% przypadków osób, przy średnim spadku o 14 procent po jeździe testowej. Dane potwierdzają, że jazda IONIQ 5 N przenosi DOJO na nowy poziom.

Chociaż odkrycia te zapewniły przekonującą podstawę dla koncepcji DOJO jako teoretycznych ram oceny reakcji emocjonalnych, eksperyment podkreślił również potrzebę dalszych badań i walidacji. Niemniej jednak wyniki stanowią świadectwo zaangażowania Hyundaia w innowacje i jego niezachwianego dążenia do poprawy ludzkich doświadczeń, dzięki najnowocześniejszej technologii motoryzacyjnej.

Iskrząca radość

W tym eksperymencie po raz pierwszy zmierzono koncepcję DOJO – co stanowiło kamień milowy w badaniu reakcji emocjonalnych na wrażenia z jazdy. DOJO jawi się jako wskaźnik zapewniający wgląd w różnorodne reakcje emocjonalne po jeździe IONIQ 5 N w trudnych warunkach zimowych w Norwegii.

Chociaż bioanaliza w kontekście prowadzenia pojazdu nie jest całkowicie nowa, wyjątkowe skupienie się w tym eksperymencie na zimowej pogodzie – i jej wpływie na uczestników cierpiących na objawy depresyjne – jest przełomowe. To sprawia, że przedsięwzięcie to jest pionierską eksploracją dynamiki emocjonalnej ludzi poruszających się codziennie w ciemnościach i po oblodzonych drogach.

Poza kontekstem motoryzacyjnym eksperyment rodzi głębokie pytania dotyczące skrzyżowania ludzkich emocji, technologii i czynników środowiskowych. Otwiera drzwi do dalszych badań nad szerszymi implikacjami analizy biometrycznej dla zrozumienia i udoskonalenia ludzkich doświadczeń w różnorodnych kontekstach.

Zaangażowanie w innowacje wykracza poza postęp technologiczny i wiąże się z głębszym zrozumieniem ludzkiej natury oraz potencjałem poprawy dobrostanu emocjonalnego – nawet w najbardziej nieprzyjaznych warunkach. Po rozważeniu implikacji DOJO, eksperyment służy jako model dla przyszłych badań technologii i ludzkich emocji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj 

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.