30.06.2022 Tisková zpráva

Hyundai Motor uzavřel multilaterální dohodu o výstavbě vodíkového ekosystému pro mobilitu v České republice

  • Veřejné instituce a soukromé organizace z Jižní Koreje a České republiky se dohodly, že zde prozkoumají potenciál využití vodíku
  • Hyundai Motor bude spolupracovat na výstavbě vodíkového ekosystému v České republice v rámci celého cyklu vodíkové energie - od výroby přes distribuci až po využití
  • Hyundai bude na základě memoranda o shodě podporovat české firmy při rozvoji vodíkové mobility dodávkami systémů vodíkových palivových článků a souvisejících technologií

Tiskové materiály

Společnost Hyundai Motor Company dnes oznámila, že podepsala multilaterální memorandum o shodě s veřejnými a soukromými subjekty z Jižní Koreje a České republiky, jehož cílem je podpořit výstavbu vodíkového ekosystému určeného pro mobilitu.

Slavnostního uzavření dohody se kromě reprezentantů společnosti Hyundai Motor zúčastnili také zástupci ostatních smluvních stran: České vodíkové technologické platformy (HYTEP), korejského poradního sboru pro oblast vodíku H2KOREA, složeného ze zástupců veřejného i soukromého sektoru, a dalších společností z Jižní Koreje a České republiky, a to včetně firem Hyundai Glovis Co., Zebra Group, ORLEN Unipetrol a Spolchemie. U slavnostního podepsání smlouvy byli přítomni také úředníci ministerstev Jižní Koreje a České republiky. 

Zleva: Kee Cheol Kim (Viceprezident Hyundai Glovis), Seung Kyu Shin, (Viceprezident Hyundai Motor Company), Jae Do Moon (Chairman of H2Korea), Doc. Ing. Martin Paidar, PhD. (místopředseda představenstva HYTEP), Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. (člen představenstva ORLEN Unipetrol), Ing. Petr Řihák, (CEO ZEBRA GROUP). Stojící za podepisujícími zleva: Chang Yang Lee (Ministr obchodu, průmyslu a energetiky, Jižní Korea), Ing. Petr Mervart (zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie).

Signatáři smlouvy sdílejí názor, že vodík sehraje zásadní roli v přechodu na ekologický, spolehlivý a ekonomicky realizovatelný zdroj energie. Hyundai Motor bude v rámci multilaterální smlouvy podporovat dodávky a vývoj systémů palivových článků, edukaci o vodíkovém průmyslu, výstavbu infrastruktury pro distribuci vodíku a nabíjení, jakož i vývoj a demonstraci technologií pro výrobu vodíku.

Účastníci očekávají, že uzavřené memorandum o shodě urychlí realizaci vodíkového ekosystému díky spolupráci v rámci celého procesu a hodnotového řetězce vodíkového průmyslu. Pilotní projekt zaměřený na provoz užitkových vozidel poháněných palivovými články na vodík umožní v České republice také odhadnout poptávku po vodíkové mobilitě a posoudit její uskutečnitelnost.

Hyundai Motor navíc pomůže s výstavbou infrastruktury, která rozšíří dodávky vodíkové energie a na ní navazující mobility v České republice. Podělí se o své know-how a zkušenosti z výstavby a provozování vodíkových plnicích stanic v Jižní Koreji a ve spolupráci s poradním sborem H2KOREA bude poskytovat podporu pro technologie související s plnicími stanicemi.

Sdružení a společnosti, které podepsaly memorandum o shodě, se dohodly na vypracování společných studií o proveditelnosti společného vývoje technologií a předváděcích projektů v oblasti výroby vodíku z nízkouhlíkových energetických zdrojů.

Hyundai Glovis bude podporovat logistiku včetně distribuce vodíku od jeho dodavatelů plnicím stanicím a přepravy dílů i vybavení pro montáž užitkových vozidel na vodík.

Česká republika jako průmyslově vyspělý stát dynamicky urychluje svůj přechod na ekologickou mobilitu. Země, v níž je automobilový průmysl klíčovým národním odvětvím, představila v roce 2020 Národní akční plán čisté mobility. Cílem této iniciativy je uvést do roku 2030 do provozu až 50 000 vozidel poháněných palivovými články na vodík v rámci vládního plánu podpory rozvoje vodíkového průmyslu a dlouhodobého plánu do roku 2050.

Kontakty

Jsem zákazník

Zajímá mě některý z modelů, nebo mám otázku o značce Hyundai.

Přejít na zákaznický web

Jsem novinář

Hledám přímý kontakt na tiskového zástupce Hyundai.