Zásady ochrany soukromí

Toto jsou Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) platné pro tyto webové stránky, které jsou provozovány a poskytovány společností Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 - Stodůlky, Česká republika (my, nám a naše).

Osobní údaje získávané prostřednictvím těchto webových stránek budeme používat výhradně v souladu s těmito Zásadami. Níže naleznete informace o tom, jak a k jakým účelům Vaše osobní údaje používáme, s kým je sdílíme, jakou máte nad těmito informacemi kontrolu a jaká máte práva, která se k nim vztahují.

1. Správce osobních údajů, kontaktujte nás a náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odpovědným správcem veškerých osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných v souvislosti s používáním těchto webových stránek je:

Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 - Stodůlky, Česká republika

Jakékoli dotazy, sdělení, námitky či komentáře týkající se těchto Zásad nebo jakékoli žádosti ve spojitosti s Vašimi osobními údaji zasílejte e-mailem na adresu dataprotection@hyundai-europe.com. Další naše kontaktní údaje naleznete v tiráži.

Informace, které nám poskytnete, pokud se na nás obrátíte, budou zpracovány za účelem vyřízení Vaší žádosti. Jakmile bude Vaše žádost vyřízena, budou tyto informace smazány. Nebo zpracování příslušných informací omezíme v souladu s případnými zákonnými požadavky na jejich archivaci.

Pokud se chcete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím následující e-mailové adresy: DPO-hyundai-europe@steep.de

2. Používání webových stránek k informačním účelům

Navštívíte-li naše webové stránky z informačních důvodů, tzn. aniž byste se registrovali k využívání námi poskytovaných služeb a aniž byste nám poskytli své osobní údaje v jakékoli jiné podobě, automaticky zaznamenáme Vaši adresu IP, abychom Vám mohli poskytnout naše webové stránky, zajistit stabilitu a efektivitu systému a realizovat řádné zabezpečení, které zaručí bezpečnou funkci našich webových stránek a služeb.

Osobní údaje automaticky shromažďujeme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (článek 6, odstavec 1b), pokud je to nezbytně nutné k provozování našich webových stránek, nebo v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (článek 6, odstavec 1f (oprávněný zájem)), pokud se jedná o používání technických informací ke zlepšování našich systémů, zvyšování praktičnosti a komfortu při používání našich webových stránek nebo zajišťování bezpečnosti našich webových stránek. Jednáme tak na základě našeho oprávněného zájmu, neboť data používaná pro tyto účely jsou ukládána po omezenou dobu a neumožňují nám osobní identifikaci uživatele.

Shromážděné osobní údaje jsou po splnění výše uvedených cílů automaticky smazány.

3. Příjemci a kategorie příjemců

Jakýkoli přístup k Vašim osobním údajům je omezen pouze na osoby, které je musejí znát, aby mohly vykonávat své pracovní povinnosti.

Vaše osobní údaje můžeme pro příslušné účely předat níže uvedeným příjemcům a kategoriím příjemců:

 • Soukromé třetí strany – Dceřiné společnosti nebo nezávislé soukromé společnosti vyjma nás.
 • Zpracovatelé dat – Určité třetí strany, ať se jedná o dceřiné firmy, nebo nezávislé společnosti, mohou obdržet Vaše osobní údaje, aby tato data z našeho pověření zpracovaly podle příslušných pokynů, tedy tak, jak je to pro příslušné účely zpracování nezbytné. Zpracovatelé dat budou smluvně zavázáni implementovat vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny.
 • Vládní úřady, soudy, externí poradci a podobné třetí strany, které jsou státními orgány, jak vyžaduje nebo povoluje příslušný zákon.

4. Přeshraniční přenosy dat

V rámci našich výše uvedených aktivit, při nichž sdílíme informace, mohou být Vaše osobní údaje přenášeny do jiných zemí (včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor), v nichž mohou platit odlišné standardy pro ochranu údajů než v zemi Vašeho trvalého bydliště. Webové stránky jsou provozovány v rámci EU. Naše servery, které jsou důležité pro další zpracování, jsou umístěny v Koreji. Se zúčastněnými třetími stranami máme dojednány řádné záruky (např. s ostatními společnostmi koncernu Hyundai, které provozují webové stránky z našeho pověření), aby byla zajištěna adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Upozorňujeme Vás, že na data zpracovávaná v cizí zemi se mohou vztahovat cizí zákony a tato data mohou být přístupná pro cizí vlády, soudy, policii a regulační úřady. Budeme se však snažit přijímat rozumná opatření pro zachování dostatečné úrovně ochrany dat i při sdílení Vašich osobních údajů s těmito zeměmi.

Případný přenos dat mimo Evropský hospodářský prostor je chráněn standardními smluvními doložkami EU.

5. Soubory cookie

Hlavním účelem souborů cookie je zajišťovat uživatelům rychlejší přístup k vybraným službám. Soubory cookie navíc umožňují přizpůsobovat služby nabízené webovými stránkami a poskytovat uživatelům zajímavé nebo potenciálně zajímavé informace v závislosti na tom, jaké služby využívají. Soubor cookie je jakýkoli druh souboru nebo zařízení, který se stáhne do systému uživatele za účelem ukládání dat, která mohou být společností odpovědnou za jejich instalaci aktualizována nebo získávána zpět.

Soubory cookie na těchto webových stránkách používáme k tomu, abychom zjistili, jak používáte naše webové stránky, a mohli vylepšovat Vaše uživatelské zkušenosti. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače. Po ukončení Vaší relace a zavření Vašeho prohlížeče dojde ke smazání mnohých z těchto textových souborů („relační soubory cookie“). Kromě toho se ukládají také tzv. „permanentní soubory cookie“, které nám umožňují rozpoznat Vás při Vaší příští návštěvě našich webových stránek. Naše partnerské společnosti nejsou oprávněny shromažďovat, zpracovávat, ani využívat osobní údaje uložené v podobě souborů cookie na našich webových stránkách. Změnou nastavení Vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookie ve Vašem počítači. V důsledku toho může dojít k omezením některých funkcí používaných našimi webovými stránkami.

Druhy souborů cookie

 

Podle společnosti, která je spravuje:

 • Vlastní soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které jsou odesílány do systému uživatele ze systémů nebo domén, jež spravuje vydavatel těchto souborů a z nichž jsou poskytovány služby požadované uživatelem.
 • Soubory cookie třetích stran: Tyto soubory cookie jsou odesílány do systému uživatele ze systémů nebo domén, které nejsou ve správě vydavatele těchto souborů cookie, ale jiné společnosti, jež zpracovává data získávaná prostřednictvím souborů cookie.

 

Podle doby, po kterou jsou soubory cookie aktivní:

 

 • Relační soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou určeny pro získávání a uchovávání dat při používání webové stránky uživatelem. Obvykle se používají k ukládání informací nezbytných pro jednorázové poskytnutí služby požadované uživatelem (např. seznam zakoupených produktů).
 • Permanentní soubory cookie: U tohoto druhu souborů cookie pokračuje ukládání dat v systému a správce souboru cookie může mít k datům přístup a může je zpracovávat po specifickou dobu, která může sahat od několika minut do několika let.

 

Podle jejich účelu:

 • Technické soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují uživateli procházet webovou stránkou, platformou nebo aplikací a používat různé nabízené možnosti výběru nebo služby, jakými jsou například kontrola datového provozu a komunikace, identifikace relace, přístup do vyhrazených zón, vyvolání částí objednávky z paměti, uskutečnění procesu objednávky, podání žádosti o registraci nebo účast na akci, používání zabezpečených prvků při prohlížení webových stránek, ukládání obsahů pro přenos videí či zvuku nebo sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí.
 • Analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují správci sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, k nimž jsou připojeni. Informace shromažďované tímto druhem souborů cookie se používají k měření aktivit na webových stránkách, v aplikacích nebo na platformách a k sestavování prohlížecích profilů uživatelů těchto webových stránek, aplikací a platforem s cílem zavádět vylepšení na základě analýzy dat o používání služby uživateli.
 • Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují co nejefektivnější správu reklamního prostoru, který vydavatel vyhradil na webové stránce, v aplikaci nebo na platformě, z níž je požadovaná služba poskytována na základě kritérií, jakými jsou nabízený obsah nebo frekvence, s níž jsou reklamy zobrazovány.
 • Profilové reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují co nejefektivnější správu reklamního prostoru, který vydavatel vyhradil na webové stránce, v aplikaci nebo na platformě, z níž je požadovaná služba poskytována. Tyto soubory cookie ukládají informace o chování uživatelů získávané nepřetržitým sledováním jejich zvyků při procházení webovými stránkami. Na jejich základě lze definovat specifický profil, a podle něj je následně zobrazována reklama.

Data, která zpracovávají analytické, reklamní a/nebo profilové reklamní soubory cookie, nejsou nezbytně nutná pro návštěvu našich webových stránek. Data analytických, reklamních a/nebo profilových reklamních souborů cookie budeme zpracovávat pouze za předpokladu, že nám předem udělíte souhlas na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (článek 6, odstavec 1a).

Deaktivace souborů cookie

Nastavením Vašeho prohlížeče zde si můžete zvolit, jaké soubory cookie chcete na této webové stránce ponechat.

Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager – Správce značek Google. Google Tag Manager je řešení provozované společností Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), které nabízí rozhraní pro správu nabízených značek na webových stránkách. Samotný nástroj pro správu značek, Tag Manager (který vytváří značky), je doménou, jež nepoužívá soubory cookie a nezaznamenává osobní údaje. Tento nástroj způsobuje aktivaci jiných značek, které mohou za určitých okolností zaznamenávat data. Google Tag Manager nemá k těmto informacím přístup. Pokud bylo zaznamenávání informací deaktivováno na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane toto nastavení v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí Správce značek Google.

Cloudinary

Účel:

Technická funkce, která umožňuje stahování souborů uložených v košíku.

Informace o tomto souboru cookie:

Službu Cloudinary používáme pro funkci stahování souborů uložených v koši. Cloudinary je cloudový optimalizační nástroj poskytovaný společností Cloudinary Ltd., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA. Nástroj Cloudinary používá data o připojení k internetu, zařízení a webovém prohlížeči a žádá o Vaši adresu IP, aby Vám mohl poskytnout soubory zabalené do souboru ZIP. Tyto informace získané nástrojem Cloudinary jsou obvykle přenášeny a uchovávány na serveru Cloudinary v Evropské unii nebo USA.

Více informací o zpracování a uchovávání dat naleznete na: https://cloudinary.com/privacy.

Kdo dostává data?

Cloudinary

YouTube

Účel:

Funkce a analýza chování uživatele.

Informace o tomto souboru cookie:

Na našich webových stránkách můžete sledovat vložená videa uložená na YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA; YouTube je dceřinou firmou společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), která jsou do nich začleněna prostřednictvím „režimu rozšířené ochrany dat“ a rámu iFrame. Funkce „režimu rozšířené ochrany dat“ znamená, že níže uvedená data se přenášejí na server YouTube pouze v případě, že video opravdu spustíte kliknutím na tlačítko „přehrát“.

Toto spojení je nezbytné pro zobrazení příslušného videa na naší webové stránce prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. YouTube v tomto případě zjistí a zpracuje informace minimálně o Vaší adrese IP, datu a času a Vámi navštívené webové stránce. Pokud jste v okamžiku, kdy stisknete tlačítko „přehrát“, přihlášeni ke svému účtu YouTube, společnost YouTube zaznamená Vaše prohlížecí chování do Vašeho uživatelského profilu. Zpracování těchto dat můžete zabránit tím, že se odhlásíte z účtu před návštěvou našich webových stránek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o službu poskytovanou třetí stranou, nemáme žádný vliv na zpracování příslušných dat společností Google. Účel a rozsah získávání dat a jejich další zpracování a používání společností Google a Vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete v příslušných informacích o ochraně dat na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Kdo dostává data?

YouTube (Google)

Cookie: Google Analytics

Název:

_ga
_ga_RKTRGNH069

Účel:

Analýza. Výkazy o provozu na webových stránkách.

Informace o souboru cookie:

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá „soubory cookie“ v podobě textových souborů uložených ve Vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace o Vašem používání těchto webových stránek, vytvářené souborem cookie, budou přenášeny a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech amerických („USA“).

Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. Na území členských států Evropské unie nebo signatářů Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru bude Vaše adresa IP zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve přenesena na server Google v USA a na něm zkrácena.

Google bude tuto informaci používat z pověření provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování Vašeho používání těchto webových stránek, sestavování výkazů o aktivitě na webových stránkách pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu.

Adresa IP, kterou Váš webový prohlížeč sdělí nástroji Google Analytics, nebude přiřazena k žádným dalším datům v držení společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme Vás však, že po tomto kroku nebudete možná moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Můžete se také rozhodnout, že už v budoucnosti nechcete být sledováni nástrojem Google Analytics. V tomto případě si stáhněte a nainstalujte doplněk Google Analytics Opt-out Browser Add-on pro Váš aktuální webový prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Více informací o uživatelských právech nebo ochraně dat naleznete na následujících webových stránkách: https://www.google.com/policies/privacy/ nebo https://www.google.com/intl/en/policies/terms/.  

Kdo používá tento soubor cookie?

Google (Google Analytics)

Cookie: Vimeo

Název:

_ga
_gid
has_logged_in
has_uploaded
is_logged_in
player
vuid

Účel:

Analýza. Výkazy o provozu na webových stránkách.

Informace o souboru cookie:

Na našich webových stránkách můžete sledovat videa uložená na portále Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA („Vimeo“).

Navštívíte-li některou z našich webových stránek se zásuvným modulem Vimeo, dojde ke spojení se servery společnosti Vimeo. Server Vimeo je informován o tom, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Vimeo navíc obdrží Vaši adresu IP. To platí i v případě, že nejste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni k účtu Vimeo nebo účet Vimeo nemáte. Tato informace se přenáší na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni k Vašemu účtu Vimeo, Vimeo Vám umožní přiřadit Vaše chování při prohlížení webových stránek přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z Vašeho účtu Vimeo před návštěvou našich webových stránek.

Více informací o tom, jak zacházet s daty uživatele, naleznete v Pravidlech pro ochranu soukromí společnosti Vimeo na https://vimeo.com/privacy.

Kdo používá tento soubor cookie?

Vimeo (Vimeo Inc.)

6. Poskytnutí osobních údajů není povinné

Poskytnutí Vašich osobních údajů bude zásadně dobrovolné. Nemáte žádnou zákonnou, ani smluvní povinnost poskytovat své osobní údaje. Zásadně smluvně nevyžadujeme poskytnutí Vašich osobních údajů. Upozorňujeme Vás však, že v případě neposkytnutí osobních údajů nebudete možná moci využívat některé naše služby nebo jejich části.

7. Zabezpečení

V rozumném rozsahu používáme nejmodernější bezpečnostní opatření, která chrání osobní údaje, jež máme pod kontrolou, před ztrátou, zneužitím a úpravami. Například naše bezpečnostní pravidla a pravidla pro ochranu soukromí podléhají pravidelným revizím a v případě potřeby jsou optimalizována. Přístup k osobním údajům mají pouze autorizované osoby. Přestože nemůžeme zajistit, ani zaručit, že nikdy nedojde ke ztrátě, zneužití nebo úpravám příslušných informací, vynakládáme v rozumném rozsahu veškeré úsilí, abychom tomu zabránili.

8. Uchovávání dat

Usilujeme o to, aby naše aktivity týkající se zpracování Vašich osobních údajů probíhaly v maximálně omezeném rozsahu. Nejsou-li v těchto pravidlech uvedeny specifické lhůty pro uchovávání dat, budou Vaše osobní údaje uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, k němuž jsme je shromáždili, a případně po dobu vyžadovanou legislativou.

9. Vaše práva

V rámci legislativy, která se na Vás vztahuje, můžete uplatňovat některá nebo všechna z následujících práv:

 1. požadovat (i) informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje uchovávány, a (ii) mít přístup k Vašim uchovávaným osobním údajům včetně informací o účelech jejich zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů, příjemcích dat a potenciálních lhůtách pro jejich uchovávání;

 2. požadovat opravu, smazání nebo omezení Vašich osobních údajů, např. protože (i) jsou neúplné nebo nepřesné, (ii) nejsou již zapotřebí k účelům, k nimž byly shromážděny, nebo (iii) byl odvolán souhlas s jejich zpracováním;

 3. kdykoli odmítnout poskytnout Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a odvolat jej, aniž by to mělo vliv na již proběhlé aktivity při zpracování údajů;

 4. vznést námitku proti tomu, že by Vaše osobní údaje měly být vzhledem k Vaší konkrétní situaci předmětem zpracování. V tomto případě nám poskytněte informace o Vaší konkrétní situaci. Po posouzení Vámi předložených skutečností buď ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, nebo Vám předložíme naše závažné zákonné důvody pro pokračování zpracování;

 5. podniknout právní kroky v souvislosti s jakýmkoli potenciálním porušením Vašich práv ohledně zpracování Vašich osobních údajů a také podat stížnost příslušným regulačním orgánům v oblasti ochrany údajů; a/nebo

 6. požadovat, (i) abyste obdrželi osobní údaje, které se týkají Vás a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (ii) abyste tato data mohli přenést k jinému subjektu bez překážek z naší strany; je-li to technicky možné, máte právo na to, aby byly Vaše osobní údaje přeneseny přímo od nás k jinému subjektu.

Můžete (i) uplatňovat výše uvedená práva nebo (ii) pokládat jakékoli dotazy nebo (iii) podávat jakékoli stížnosti na naše zpracování údajů tak, že se na nás obrátíte na níže uvedených kontaktech.

10. Změny pravidel pro ochranu soukromí

Tato pravidla mohou občas vyžadovat aktualizaci – např. v důsledku implementace nových technologií nebo představení nových služeb. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoli změnit nebo doplnit. Změny zveřejníme na adrese https://www.hyundai.news/cz.html

11. Zpracování údajů pro ostatní služby poskytované společností Hyundai

Tato pravidla pouze informují o zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek. V případě, že jsme Vaše informace získali jinak (například při registraci k ostatním službám poskytovaným společností Hyundai), budou informace o zpracování Vašich osobních údajů pro takové služby poskytnuty samostatně. V každém případě se na ně patřičně vztahují Vaše práva uvedená výše v oddílu 9.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s našimi ostatními službami, obraťte se na: dataprotection@hyundai-europe.com