13.10.2022 Tisková zpráva

Koncern Hyundai Motor Group oznámil budoucí plán vývoje softwarově definovaných vozidel

  • Hyundai Motor Group (HMG) přetvoří zákaznické zážitky a zahájí zcela novou éru mobility prostřednictvím neustále vyvíjené softwarové technologie
  • Softwarové aktualizace OTA (Over-The-Air) pro všechny modely na všech globálních trzích budou nejpozději od roku 2025 kdykoli a kdekoli vylepšovat provozní vlastnosti a funkčnost všech vozidel a udržovat je aktuální
  • Podle prognóz bude do roku 2025 na celém světě registrováno k odběru služeb pro online propojené automobily (CCS – Connected Car Services) koncernu HMG 20 milionů vozidel
  • Bezkonkurenční, interně vyvíjený operační systém pro online propojené automobily (ccOS – Connected Car Operating System) nabídne zákazníkům individualizované služby a bude zpracovávat data extrémní rychlostí
  • Partnerství v oborech, jakými jsou logistika, ubytovací služby nebo volný čas a zábava, vytvoří pomocí platforem založených na datech otevřený ekosystém a změní zvyklosti v oblasti mobility

Tiskové materiály

Koncern Hyundai Motor Group (HMG) oznámil novou globální strategii transformace všech modelů na softwarově definovaná vozidla (SDV – Software Defined Vehicles) do roku 2025. V rámci automobilového průmyslu nevídaná iniciativa, prezentovaná během globálního online fóra Unlock the Software Age organizovaného koncernem HMG, přinese zcela novou éru mobility, v níž budou mít zákazníci svobodu nechat si odkudkoli a kdykoli na dálku vylepšit vlastnosti a funkčnost svých vozidel.

Koncern HMG také informoval o svých plánech transformovat zákaznické zážitky po celou dobu životnosti vozidla pomocí nepřetržitého rozvoje softwarové technologie.

Průběžně rozvíjená technologie mobility a softwaru bude udržovat všechny modely aktuální, včetně již provozovaných vozidel. Funkce vozidel v oblastech bezpečnosti, komfortu, konektivity, zabezpečení a jízdních vlastností bude možné vylepšovat prostřednictvím softwarových aktualizací OTA (Over-The-Air). Veškerá vozidla zkonstruovaná na základě nové generace elektromobilových platforem HMG s integrovaným řídicím systémem a interně vyvinutým operačním systémem pro online propojené automobily ccOS (Connected Car Operating System) budou vybavena pro příjem softwarových aktualizací OTA nejpozději od roku 2025.

Koncern HMG očekává, že na celém světě bude do roku 2025 registrováno k jeho službám pro online propojené automobily 20 milionů vozidel. Online propojená vozidla vybavená nejmodernějším telekomunikačním systémem nabídnou dosud nepředstavitelné možnosti a poskytnou zákazníkům individualizované služby, například softwarové předplatné.

Data online propojených automobilů budou navíc propojena s budoucími řešeními koncernu HMG pro mobilitu, včetně vozidel PBV (Purpose Built Vehicle) pro specifické účely, vyspělé letecké mobility AAM (Advanced Air Mobility), robotických vozidel taxislužby a robotů. Po zavedení nové datové platformy budou inovativní služby poskytovány prostřednictvím propojení a zpracování různých dat vytvářených po celý životní cyklus vozidla a podpory výstavby otevřeného ekosystému v partnerství s různými odvětvími, například logistikou a ubytovacími službami.

Koncern HMG bude intenzivně investovat do softwarové technologie s cílem integrovat hardwarové a softwarové technologie a vylepšovat si kompetence v oblasti technologií pro mobilitu. Koncern HMG plánuje do roku 2030 investovat 18 bilionů wonů (319 miliard Kč) do zdrojů v této oblasti, včetně výstavby nového globálního softwarového centra, které rozšíří jeho softwarové kompetence a urychlí vývoj softwarově definovaných vozidel.

Softwarové aktualizace OTA (Over-The-Air) pro všechny modely HMG nejpozději od roku 2025

Od roku 2023 budou všechny nově představené modely koncernu Hyundai Motor Group vybaveny systémem pro příjem softwarových aktualizací OTA (Over-The-Air), který umožní zákazníkům udržovat jejich vozidla aktuální. Tato transformace se bude týkat nejen elektricky poháněných modelů, ale také vozidel poháněných spalovacími motory. Koncernová vozidla prodávaná na celém světě ve všech segmentech budou softwarově definována nejpozději od roku 2025.

Zákazníci budou moci na dálku vylepšovat provozní vlastnosti a funkčnost svých vozidel odkudkoli a kdykoli, aniž by s nimi museli navštívit servisní centrum. Vzhledem k nepřetržitému vylepšování vozidel bude vzrůstat i jejich zůstatková hodnota. Do roku 2025 budou všechna vozidla koncernu Hyundai Motor Group vybavena systémem pro příjem softwarových aktualizací OTA.

Koncern HMG bude od příštího roku nabízet také služby s funkcemi na požádání, FoD (Feature on Demand). Zákazníci si budou moci vybírat a pořizovat funkce a prvky výbavy podle svých požadavků, a získají tak svobodu vytvořit si vozidla, která nejlépe vyhovují jejich životnímu stylu.

Nová generace elektromobilové platformy urychlí transformaci na softwarově definovaná vozidla

Koncern HMG plánuje, že výrazně zkrátí dobu potřebnou pro všechny procesy v rámci velkosériové výroby včetně plánování, konstrukce a výroby, a to díky vývoji sdílené hardwarové a softwarové platformy. To umožní sdílení automobilových komponentů napříč různými segmenty. Výsledkem bude efektivnější vývoj automobilů a významné snížení nákladů.

Automobilový software, který lze průběžně vylepšovat, rozšíří možnosti společnosti Hyundai Motor Group, jak si zajistit rozmanité zdroje stabilních příjmů. Jedním z nich bude poskytování nových funkcí vozidla, rozšiřování jeho funkčnosti a využívání vybraných dat k nabídkám individualizovaných služeb pro každého zákazníka. Ziskovost koncernu HMG zvýší také zkrácení doby vývoje vozidel a snížení nákladů prostřednictvím standardizace platforem.

Koncern HMG představí v roce 2025 modely na základě dvou nových elektromobilových platforem, eM a eS. Nové elektromobilové platformy budou zkonstruovány v rámci koncernového systému IMA (Integrated Modular Architecture) pro integrované modulární platformy.

Platforma eM je vyvíjena speciálně pro elektromobily všech segmentů a v porovnání se současnými elektromobily prodlouží dojezd na jedno nabití o 50 procent. Platforma eM je vyvíjena také s ohledem na využití technologie autonomní jízdy úrovně 3 nebo vyšší a funkce softwarových aktualizací OTA.

Koncernová platforma eS bude vyvinuta v podobě elektromobilového „skateboardu“ výhradně pro speciální vozidla PBV (Purpose Built Vehicle). Jejich zcela flexibilní konstrukce uspokojí požadavky firemní klientely a firmám podnikajícím v odvětvích rozvážkové dopravy, logistiky nebo osobní přepravy poskytne na míru střižená řešení.

(From top left, clockwise) Chung Kook Park, President and Head of R&D Division, Hyundai Motor Group / Chang Song, President and Head of Transportation-as-a-Service (TaaS) Division of Hyundai Motor Group / Paul Choo, Executive Vice President of Head of Electronics & Infotainment Development Center of Hyundai Motor Group / Eunsook Jin, Executive Vice President and Head of ICT Innovation Division of Hyundai Motor Group / Woongjun Jang, Senior Vice President and Head of Autonomous Driving Center of Hyundai Motor Group / Hyung Ki Ahn, Vice President of Electronics Development Group

Integrovaná modulární platforma HMG usnadní standardizaci a modularizaci klíčových komponentů pro elektromobily. Například díky standardizaci sad akumulátorů a elektromotorů, které se v současnosti v každém elektricky poháněném modelu liší, bude koncern flexibilně používat ve všech vozidlech společné komponenty, což umožní efektivně rozšiřovat produktovou řadu.

HMG podobně integruje také elektronický řídicí systém vozidla. Doposud bylo při vylepšování funkcí vozidla nutné aktualizovat softwarové systémy samostatně pro každou řídicí jednotku. Integrovaný řídicí systém však nabízí řešení, která zvýší efektivitu a systematičnost tohoto procesu. Celkový počet řídicích jednotek bude možné výrazně snížit integrací elektrických komponentů na nižší úrovni, řízených řídicími jednotkami na nejvyšší úrovni.

Integrovaný řídicí systém umožní efektivní vývoj vozidel různých segmentů a strategických modelů optimalizovaných pro každý region a usnadní proces rozšiřování výbavy o nové prvky a vylepšování provozních vlastností. Cyklus softwarových aktualizací se zkrátí a jejich frekvence vzroste. Tato technologie také umožní koncernu flexibilně a rychle reagovat na rychlé změny požadavků trhu a zákazníků.

Průkopnický operační systém pro onlin propojené automobily, ccOS (Connected Car Operating System)

Vysoce inovativní, koncernem HMG interně vyvíjený operační systém pro online propojené automobily, ccOS (Connected Car Operating System), bude klíčem k naplnění ambice HMG být lídrem v poskytování řešení, která transformují globální mobilitu. Softwarová platforma ccOS může být využita pro všechny řídicí jednotky a svým extrémně vysokým výpočetním výkonem dokáže maximalizovat výkon hardwaru.

Pro efektivní zpracování velkých množství informací generovaných online propojenými automobily jsou nezbytné vysokovýkonné polovodiče. Koncern HMG proto spolupracuje se společností NVIDIA, lídrem v programování umělé inteligence, na instalaci optimalizovaného ccOS do vysokovýkonného polovodiče pro zpracování informací, NVIDIA DRIVE®.

NVIDIA je světovým technologickým lídrem v oblastech umělé inteligence, strojového učení a rozpoznávání a zpracování obrazů. Vysokovýkonná platforma NVIDIA DRIVE® umožňuje ultra rychlé počítačové zpracování dat ve velkém rozsahu. Koncern HMG uzavřel již v roce 2015 se společností NVIDIA smlouvu o technologickém vývoji a uskutečňuje společný výzkum s cílem využít technologii síťově propojených automobilů v sériově vyráběných vozech.

HMG také svými integrovanými řídicími systémy a interní softwarovou platformou významně posiluje svou konkurenceschopnost v oblasti technologií pro autonomní jízdu.

Vyspělý koncernový operační systém ccOS bude podporovat softwarovou technologii nezbytnou pro ultra rychlé analyzování a zpracování velkého množství dat dodávaných různými technologiemi, například senzory, kamerami, radarovými senzory nebo snímači LiDAR umístěnými na vozidle.

Třetí generace integrovaného řídicího systému se stane základem pro rozšíření nabídky sériově vyráběných vozidel koncernu HMG s funkcí autonomní jízdy úrovně 3 a posléze i pro komercializaci autonomní jízdy úrovní 4 a 5. Jeho vývoj přinese také efektivnější odvádění tepla, nižší hlučnost a nižší výrobní náklady.

Budoucí mobilita a nové výzvy

HMG předvídá budoucnost, v níž dojde k naprosté transformaci paradigmatu v odvětví mobility. Lidé si budou díky tomu užívat praktické, plynulé cestování i v případě, že nebudou vlastnit osobní automobil. Koncernová střednědobá až dlouhodobá strategie počítá s vytvořením nové dimenze služeb pro mobilitu. Software bude přitom klíčovou technologií, která vytvoří tuto budoucnost na základě dokonalého propojení nových zařízení a služeb pro mobilitu.

Pojmem pohyb myslíme víc než jen přemisťování mezi různými místy. Hovoříme o celé komplexní cestě, od odchodu z domova a setkání s přáteli přes nabíjení, nakupování a stravování až po návrat domů. Softwarově definovaná mobilita poskytne holistické uživatelské zážitky na základě obrovského množství dat týkajících se mobility a technologie umělé inteligence, která rozumí záměrům uživatele a kontextům. Tímto způsobem lze všechny tyto cesty dokonale propojit.

Chang Song Prezident a vedoucí divize přepravy jako služby (TaaS – Transportation-as-a-Service) společnosti Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group hodlá být i nadále lídrem v poskytování řešení pro mobilitu. Společnost proto vybuduje globální softwarové centrum, které bude s předstihem reagovat na změny budoucího trhu s mobilitou z dlouhodobé perspektivy. Nové globální softwarové centrum bude vyvíjet softwarově definovaná zařízení a řešení pro mobilitu. Tím se nabídka rozšíří za hranice automobilového trhu a vstoupí i na trhy s mobilitou a logistickými službami. Kromě toho také zavede systém pro zařízení pro mobilitu z vlastního vývoje, který umožní propojení s ekosystémy chytrých telefonů, a současně vyvíjí technologie a obory, které zajistí propojení a ovládání zařízení pro mobilitu v rámci jednoho městského operačního systému a umožní autonomní jízdu.

Hyundai Motor Group investuje do roku 2030 celkem 18 bilionů wonů (319 miliard Kč) například do projektů výstavby globálního softwarového centra a rozšíření ústředí pro výzkum a vývoj, a tím ještě více posílí softwarové kompetence pro vývoj SDV. HMG přijme také jedny z nejlepších softwarových vývojářů na světě a bude vyvíjet zařízení a služby, u nichž budou prioritou uživatelské zážitky, a tím přinese na trh s mobilitou nové zážitky.

(From left) Chung Kook Park, President and Head of R&D Division, Hyundai Motor Group / Chang Song, President and Head of Transportation-as-a-Service (TaaS) Division of Hyundai Motor Group

Kontakty

Jsem zákazník

Zajímá mě některý z modelů, nebo mám otázku o značce Hyundai.

Přejít na zákaznický web

Jsem novinář

Hledám přímý kontakt na tiskového zástupce Hyundai.