05.04.2022 Tisková zpráva

Hyundai Motor rozšíří svou nabídku energetických řešeních o technologii „Vehicle-to-Everything“

  • Hyundai Motor vyvíjí technologii „Vehicle-to-Everything“ (V2X), umožňující ještě širší využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů a snížení zatížení lokálních elektrických sítí
  • Funkce „Vehicle-to-Grid“ zvýší stabilitu elektrické sítě, přinese úspory provozních nákladů a sníží závislost na fosilních palivech
  • Značka spustila v Nizozemí a Německu dva pilotní projekty V2X, jejichž součástí jsou vozy IONIQ 5

Tiskové materiály

Společnost Hyundai Motor rozšiřuje svou nabídku energetických řešení o nově vyvinutou technologii „Vehicle-to-Everything“ (V2X). V2X je technologickou inovací, umožňující ještě více začlenit do života společnosti elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a bateriové elektromobily.

Jednou z výše uvedených technologií je „Vehicle-to-Grid“ (V2G). Tato technologie umožňuje uvolňovat elektrickou energii uloženou v sadách akumulátorů elektromobilů do elektrické sítě. Kromě stabilizace elektrické sítě usnadní dodávky elektrické energie uložené v bateriových elektromobilech uspokojování zvýšené poptávky po elektrické energii v odběrových špičkách nebo nouzových situacích. Hyundai v současnosti provozuje dva pilotní projekty V2X v Nizozemí a Německu s flotilami speciálních vozů IONIQ 5 disponujících upraveným softwarem, kompatibilním s funkcí V2G.

Zapojením bateriových elektromobilů do elektrické sítě dojde k zásadní změně energetiky. Majitelé elektromobilů budou moci aktivně přispívat ke stabilizaci lokálních elektrických sítí a V2G také významně podpoří stabilitu dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Elektrická síť zajišťuje přímou distribuci elektrické energie z obnovitelných zdrojů (například ze solárních nebo větrných elektráren) k uživatelům. Při využití technologie V2G lze elektrickou energii z obnovitelných zdrojů ukládat do bateriových elektromobilů a dodávat zpět do elektrické sítě v době, kdy nemůže být vyráběna, například za tmy v noci nebo když nefouká vítr, případně pro pokrytí vysoké spotřeby ve špičce.

Tato iniciativa je dalším krokem v uskutečňování vize Hyundai, „Pokrok pro lidstvo“, protože technologie V2G přináší výhody nejen majitelům bateriových elektromobilů, ale také celé společnosti, která sdílí energetickou soustavu.

V2G umožní lépe uspokojovat poptávku po elektrické energii

Bateriové elektromobily musí být vybaveny správným hardwarem včetně obousměrné palubní nabíječky, která umožňuje toky elektrické energie do sady akumulátorů i opačným směrem, a příslušným softwarem pro řízení vybíjecího procesu.

Obousměrný přenos elektrické energie podporuje aktivnější řízení dodávek elektrické energie, protože bateriové elektromobily mohou být užitečné i mimo svou roli osobního dopravního prostředku. Vzhledem k tomu, že jen určitá část kapacity sady akumulátorů je využívána k pohonu, lze zbývající elektrickou energii dodávat zpět do elektrické sítě, aby ji mohli využívat lokální distributoři elektrické energie.

Technologie V2G pomůže minimalizovat dopady změny klimatu v situaci, kdy jednotlivé země zvětšují rozmanitost svého energetického mixu a zvyšují podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie. Místo spoléhání se na záložní elektrárny, které zvyšují znečištění ovzduší, může elektrická síť využívat elektrickou energii uloženou v sadách akumulátorů elektricky poháněných vozů a vyrobenou solárními nebo větrnými elektrárnami.

Výhody technologie V2G

Technologie V2G je praktické a nákladově efektivní řešení pro lokální ukládání a sdílení elektrické energie, které nabízí řadu výhod majitelům akumulátorových elektromobilů, provozovatelům elektrických sítí i životnímu prostředí.

Udržování stability elektrické sítě prostřednictvím technologie V2G je benefitem pro všechny. Bateriové elektromobily mohou během špiček s vysokými odběry ze sítě vracet elektrickou energii do lokální infrastruktury, a přispívat tak k uspokojování poptávky. Majitelé pak mohou své bateriové elektromobily znovu nabíjet v době s nižším tarifem.

Uživatelé by mohli dodávat elektrickou energii ze svých bateriových elektromobilů v rámci řady aktuálně zvažovaných obchodních modelů. Vzhledem k efektivnějšímu využívání služeb rozvodných sítí přináší technologie V2G úspory při provozování elektrických systémů, které jsou následně předávány uživatelům. Celý systém může navíc těžit z ekonomických přínosů vyplývajících z těchto nižších nákladů na elektrickou soustavu, protože technologie V2G minimalizuje provozní náklady.

Implementace technologie V2G rovněž urychluje dekarbonizaci energetické soustavy. Elektrická energie vyráběná z obnovitelných zdrojů, například ze slunečního záření nebo větru, může být ukládána do akumulátorových elektromobilů. Celkově se tím sníží množství emisí oxidu uhličitého produkovaných energetickou soustavou, protože klesne závislost na fosilních palivech.

Využívání předností technologie V2X

Bateriové elektromobily však nemusejí dodávat elektrickou energii pouze do elektrické sítě, elektrickou energií mohou zásobovat také domácnosti a budovy. V2X je zastřešující pojem pro funkce, které umožňují využívat bateriové elektromobily i v případech, kdy právě neslouží k zajišťování mobility. Jedná se například o technologii V2G i mnoho dalších možností využití.

V uzavřeném elektrickém ekosystému odděleném od elektrické sítě může bateriový elektromobil napájet domácnost, aby se nejen snížily náklady domácnosti na elektrickou energii, ale také kleslo zatížení lokální elektrické sítě. Pro tento specifický případ se používá označení V2H (Vehicle-to-Home).

Další variantou je technologie V2B (Vehicle-to-Building), jež umožňuje využívat elektrickou energii uloženou v bateriových elektromobilech k zásobování budov, např. těch kancelářských.

Hyundai vstupuje do ekosystému V2X

Hyundai oznámil na autosalonu IAA Mobility 2021 svůj cíl dosáhnout uhlíkové neutrality u svých produktů a globálních provozních činností do roku 2045. Do roku 2035 hodlá společnost nabízet v Evropě flotilu složenou výhradně z vozů s nulovými emisemi. Jedním z pilířů strategie společnosti Hyundai je vyvíjet čistější energetická řešení a technologie včetně V2G.

Hyundai v současnosti uskutečňuje dva pilotní projekty V2X s různými průmyslovými partnery, a to v Nizozemí a Německu. V pilotních projektech nalézají uplatnění dva způsoby využití: V2G a V2H.

Hyundai využívá svou technologii V2G s nizozemským poskytovatelem mobility We Drive Solar. Utrecht se v rámci této spolupráce stane prvním „obousměrným“ městem na světě. We Drive Solar v tomto projektu nejprve poskytuje flotilu 25 vozů IONIQ 5 pro sdílenou mobilitu obyvatelům nově vybudovaných sídlišť.

V další fázi projektu bude zpřístupněna technologie V2G. Tato technologie se bude testovat ve spojení s řešením pro veřejné nabíjení, které vyvinula společnost We Drive Solar.

Pilotní projekt V2H v Německu realizuje CRADLE Berlin, dceřiná firma společnosti Hyundai Motor Company zaměřená na rizikové investice a otevřené inovace. Stejně jako pilotní projekt v Utrechtu nalézá i v tomto případě uplatnění speciální flotila vozů IONIQ 5. Tyto prototypy jsou vybaveny stejnou obousměrnou palubní nabíječkou, která se používá ve velkosériově vyráběných vozech IONIQ 5. Do prototypů byl však nainstalován individualizovaný software, který umožňuje využívání technologie V2G. Schopnost elektromobilů sdílet elektrickou energii s domácností je testována v rámci uzavřeného domácího energetického systému.

Budoucnost technologie V2G ve vozech Hyundai

Globální modulární platforma pro elektromobily E-GMP (Electric Global Modular Platform), první speciální elektromobilová platforma společnosti Hyundai Motor Group, již disponuje technologií V2L (Vehicle-to-Load), která umožňuje obousměrné nabíjení. Plány počítají s tím, že obousměrná palubní nabíječka, která umožňuje funkci V2L, bude v budoucnosti podporovat také technologii V2G.

Co se týče zpětného přenosu elektrické energie, využívají funkce V2L a V2G podobné technické principy. Obě technologie však pracují s odlišným softwarem. Vzhledem k tomu, že V2G dodává elektrickou energii do elektrické sítě, musí být nejprve definován komunikační protokol mezi akumulátorovým elektromobilem a elektrickou sítí.

Společnost Hyundai v současnosti pracuje na projektech vývoje technologie V2G a plánuje představení budoucího modelu s akumulátorovým elektrickým pohonem a funkcí V2G.

Společnost We Drive Solar

We Drive Solar se sídlem v Nizozemí je v této zemi předním poskytovatelem mobility, který integruje budoucí řešení pro mobilitu a energetické soustavy. Společnost v současnosti buduje novou energetickou soustavu s tisíci solárními panely a stovkami elektromobilů a chytrých nabíjecích stanic. Všechny vozy společnosti We Drive Solar jsou provozovány s využitím sluneční energie z lokálních slunečních elektráren umístěných na střechách 25 škol. Jejím cílem je zajistit trvale udržitelnou budoucnost a kvalitní život ve městech propojením elektromobilů s výrobou elektrické energie.

Společnost CRADLE

Hyundai CRADLE (Centre for Robotic-Augmented Design in Living Experiences) je dceřiná firma společnosti Hyundai Motor Company, která se zaměřuje na rizikové investice a otevřené inovace. Její investice směřují do startupů v mnoha odvětvích včetně umělé inteligence, robotiky, mobility jako služby (MaaS), chytrých energetických řešení a chytrých měst. CRADLE má centra v pěti významných městech na celém světě: v Silicon Valley, Tel Avivu, Berlíně, Soulu a Pekingu.

Kontakty

Jsem zákazník

Zajímá mě některý z modelů, nebo mám otázku o značce Hyundai.

Přejít na zákaznický web

Jsem novinář

Hledám přímý kontakt na tiskového zástupce Hyundai.