07.09.2021 Tisková zpráva

Hyundai Motor Group prezentuje na fóru Hydrogen Wave svou vizi popularizace vodíku do roku 2040

 • Koncern Hyundai Motor Group (HMG) zveřejnil na fóru Hydrogen Wave svoji Vodíkovou vizi 2040, jejíž součástí je popularizace vodíku do roku 2040 jako zdroje energie, který bude moci využívat „kdokoli, pro cokoli a kdekoli“
 • Hydrogen Wave reprezentuje plány HMG na novou „vlnu“ produktů a technologií založených na využívání vodíku a směřujících k vodíkové společnosti
 • HMG představí v roce 2023 novou generaci systému palivových článků ve výkonových verzích 100 kW a 200 kW – náklady jsou o více než 50 % nižší, celkové rozměry o 30 % menší, a to vše při dvojnásobném výkonu
 • HMG se stane v roce 2028 prvním globálním výrobcem automobilů, který bude používat systém palivových článků ve všech svých modelech užitkových vozidel
 • Do roku 2030 budou elektricky poháněné vozy s palivovými články koncernu HMG cenově srovnatelné s akumulátorovými elektromobily
 • HMG bude využívat systémy palivových článků pro všechny druhy mobility i pro všechny další aplikace včetně energetických řešení pro domácnosti, budovy a výrobu elektrické energie
 • Představení produktových konceptů využívajících technologii vodíkových palivových článků včetně systému pro kontejnerovou dopravu Trailer Drone, vysokovýkonného sportovního vozu a vozidel s palivovými články pro záchranné a další pomocné činnosti při katastrofách
 • Euisun Chung, předseda dozorčí rady HMG, nastínil budoucí vývoj: „Vývojem vyspělých technologií a inovativních systémů – a podporováním úzké spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem po celém světě – je možné proměnit tuto trvale udržitelnou vizi v realitu.“

Tiskové materiály

Hyundai Motor Group (HMG) prezentuje svou vizi vodíkové energetiky a globální vodíkové společnosti.

Koncern HMG na globálním online fóru Hydrogen Wave představil své plány popularizovat do roku 2040 vodík prostřednictvím zavádění nových technologií a řešení pro mobilitu do dopravy a dalších průmyslových odvětví.

Průkopnické úsilí koncernu HMG o čistou, trvale udržitelnou energii pro všechny druhy mobility umocňují nové bezprecedentní plány, které počítají s elektrifikací všech nových modelů užitkových vozidel do roku 2028, a to v podobě elektrických pohonů napájených buď sadou akumulátorů, nebo systémy palivových článků. Odvážná strategie posune koncern HMG do čela vývoje v sektoru užitkových vozidel. HMG tím změní podobu tohoto odvětví a přispěje k realizaci trvale udržitelné čisté budoucnosti.

Aktivity Hydrogen Wave byly zahájeny online prezentací, vedenou předsedou dozorčí rady koncernu Euisunem Chungem a dalšími členy nejvyššího vedení, kteří představili koncernové plány pro novou „vlnu“ produktů a technologií založených na využívání vodíku s cílem urychlit cestu k vodíkové společnosti. Tým nastínil budoucí vodíkovou strategii HMG pro systémy palivových článků, řešení mobility založená na palivových článcích a jejich využití v dalších oblastech.

Hlavním cílem HMG je zavést do roku 2028 palivové články do kompletní produktové řady užitkových vozidel. HMG bude prvním globálním výrobcem automobilů, který tak ambiciózní plán v sektoru užitkových vozidel uskuteční. Tento krok významně přispěje k úspěšnému přechodu na skutečně trvale udržitelnou mobilitu.

Hyundai Motor Group má vizi využívat vodíkovou energii ve všech oblastech života a průmyslu – v našich domovech, na pracovištích i ve výrobních závodech. Cílem je nabízet vodík jako zdroj energie, který bude moci snadno využívat kdokoli, k čemukoli a kdekoli. Chceme nabízet praktická řešení pro trvale udržitelný vývoj lidstva a těmito průlomovými technologiemi chceme přispět k vytvoření celosvětové vodíkové společnosti do roku 2040.

Euisun Chung Předseda dozorčí rady HMG

Po globálním online fóru bude následovat specializovaná výstava „HydroVILLE“, na níž budou prezentovány nově představené aplikace a koncepty. V expozici HydroVILLE, inspirované potenciálem čistého vodíku, bude k vidění řada konceptů pro budoucí mobilitu a výrobu elektrické energie na základě vodíkových palivových článků.

Koncern HMG se připravuje na vodíkovou budoucnost od zahájení vývoje svého prvního elektromobilu s palivovými články v roce 1998. V roce 2013 byl představen Tucson FCEV (ix35 Fuel Cell), s nímž začala velkosériová výroba elektromobilů s palivovými články. V roce 2018 uvedla společnost na trh novou generaci SUV, poháněného palivovými články na vodík, s označením NEXO, a v roce 2020 následoval model XCIENT Fuel Cell, první těžké nákladní vozidlo na světě s palivovými články.

HMG nyní podporuje vodík s jasnou vizí, že bude hrát významnou roli v budování trvale udržitelné budoucnosti a snižování závislosti lidské společnosti na fosilních zdrojích energie. Koncern HMG, který je po dvě desetiletí v čele vývoje technologie palivových článků, rozšíří možnosti využití svých technologií palivových článků jako zdroje energie nejen ve svých vozidlech, ale i v dalších řešeních pro mobilitu a různých aplikacích.

Podle prognóz globální iniciativy Hydrogen Council, vedené generálními řediteli předních energetických, dopravních, průmyslových a investičních společností, bude vodík do roku 2050 uspokojovat 18 % globální poptávky po energii a velikost vodíkového trhu dosáhne 2,5 bilionu dolarů. Popularizace vodíkové energie také pomůže snížit emise CO2 o více než 6 miliard tun ročně a současně vytvoří více než 30 milionů nových pracovních míst.

Vodíková vize 2040 – řešení uhlíkové neutrality prostřednictvím změny energetického paradigmatu

Podle vize společnosti Hyundai Motor Group se bude vodíková energie do roku 2040 používat nejen v dopravě, ale ve všech oblastech života a ve všech průmyslových odvětvích. Cílem HMG je zajistit, aby byl vodík k dispozici „pro kohokoli, pro cokoli a kdekoli“.

HMG prezentuje na akci Hydrogen Wave své plány aktivně reagovat na změnu klimatu vodíkovými řešeními, která se uplatní nejprve v sektoru užitkových vozidel emitujících relativně velká množství CO2 a vyžadujících delší dojezd v porovnání s osobními automobily. V důsledku těchto zjištění uvede HMG na globální trh zcela nová užitková vozidla včetně autobusů a těžkých nákladních vozidel jako elektricky poháněná vozidla s palivovými články i jako vozidla s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Společnost očekává, že se do roku 2028 stane prvním globálním výrobcem automobilů, který bude používat systém palivových článků pro všechny modely užitkových vozidel.

Koncern HMG již spustil velkosériovou výrobu výrazně vylepšené verze aktuálního modelu XCIENT Fuel Cell, který je prvním hromadně vyráběným těžkým nákladním vozidlem na světě s palivovými články. HMG také vyvíjí tahač na základě modelu XCIENT Fuel Cell, který bude představen v roce 2023. Koncern HMG kromě toho na akci Hydrogen Wave odhalil koncept „Trailer Drone“. Jedná se o systém kontejnerové dopravy s pohonem na vodík a možností zcela autonomního provozu. Vozidla mají konfiguraci se dvěma elektricky poháněnými podvozky.

HMG podpoří vývojem vodíkových užitkových vozidel kompletní přechod korejské veřejné dopravy a logistických systémů na vodíková řešení – s výhledem stát se vzorem pro celý svět.

HMG navíc přinese zcela nové impulzy na globální trhy s užitkovými vozidly včetně evropského, jehož současný objem je 400 000 nových vozidel ročně, a to v podobě nové generace vyspělých technologií palivových článků. HMG vyvine vozidlo PBV (Purpose Built Vehicle) pro specifické účely s vnější délkou 5 až 7 metrů a palivovými články, které uvede na globální trh lehkých užitkových vozů. Prognózy pro rok 2030 počítají v tomto segmentu s prodejem sedmi milionů kusů ročně. Součástí tohoto kroku bude rozšíření obchodních aktivit a využití autonomní jízdy a robotiky v sektoru užitkových vozidel.

Systémy palivových článků se již komerčně používají pro vozidla, jakými jsou SUV NEXO, městský autobus Elec City Bus a nákladní vozidlo XCIENT Fuel Cell, a navíc mají velký potenciál pro využití k rozmanitým účelům, například pro pohon vysokovýkonných vozidel, městskou leteckou mobilitu, roboty, letadla a velké lodě. HMG počítá s realizací svých plánů do roku 2040. V důsledku těchto možností rozšíří HMG nabídku systémů palivových článků a technologií palivových článků do všech oblastí energetiky včetně dodávek elektrické energie a tepla pro budovy, zajišťování energie pro města a zásobování elektráren. 

HMG plánuje, že výše uvedených cílů dosáhne představením nové generace systému palivových článků v roce 2023. Tyto palivové články se vyznačují nižší cenou a menšími rozměry, avšak současně i výrazně delší životností a podstatně vyšší úrovní výkonových parametrů. Díky úspěchům inženýrů HMG se při výzkumu a vývoji v uplynulých 20 letech podařilo drasticky snížit náklady na palivové články. Cílem HMG je zajistit cenovou konkurenceschopnost. Automobily s palivovými články se budou nejpozději do roku 2030 prodávat za ceny srovnatelné s akumulátorovými elektromobily.

HMG dosáhne při výrobě vodíku úspor z rozsahu nepřetržitými technologickými inovacemi systémů palivových článků, ale i úzkou spoluprací s ostatními organizacemi a vládami v různých obchodních oblastech.

Nová generace systémů palivových článků

HMG již mnoho let průběžně usiluje o snižování nákladů na hromadné použití systémů palivových článků. Koncernový výzkum a vývoj dosáhl v tomto procesu nepřetržitého zdokonalování velkých pokroků a nyní představuje tyto výsledku celému světu.

Koncern HMG v rámci akce Hydrogen Wave prezentoval řadu nových systémů palivových článků včetně nového prototypu třetí generace své sady palivových článků. Jedná se o výkonnějšího a kompaktního nástupce systému používaného v modelu NEXO, jehož uvedení na trh je plánováno na rok 2023.

Třetí generace systému palivových článků

V současnosti vyvíjená třetí generace sady palivových článků nahradí aktuální sadu používanou v modelu NEXO. Koncern HMG představil na akci Hydrogen Wave její dvě výkonové varianty: 100 kW a 200 kW. Sada o výkonu 100 kW má o 30 % menší rozměry, takže má v porovnání se sadou současné generace 70% velikost pro snadnější využití v různých druzích vozidel a aplikacích. Verze o výkonu 200 kW byla zkonstruována pro užitková vozidla a má podobné rozměry jako současný systém v modelu NEXO, nicméně poskytuje dvojnásobný výkon.

Pro druhou generaci sady palivových článků uvedenou na trh v roce 2018 dosáhla společnost životnosti 5000 provozních hodin a 160 000 kilometrů, což je podobné jako u záručních podmínek pro vozidla se spalovacími motory. Cílem pro vyvíjenou třetí generaci palivových článků je prodloužení životnosti o 50 až 100 procent. Velmi odolné sady pro užitková vozidla dosáhnou životnosti 500 000 kilometrů. Cena třetí generace sady palivových článků navíc dramaticky poklesne – podle předpokladů o více než 50 procent – což je klíčový faktor pro dosažení nákladové parity mezi elektromobily napájenými palivovými články a akumulátory do roku 2030.

Díky variabilitě a modularitě bude možné systém třetí generace používat také v řadě dalších aplikací. Nový „modul pro výrobu elektrické energie“ (Power Unit Module) nabídne řadu variant s výkony od 500 kW do 1 MW propojením 100kW modulárních jednotek. Toto řešení je ideální pro systémy záložních zdrojů energie pro velké lodě nebo společnosti IT.

Na akci byl odhalen rovněž inovativní plochý systém palivových článků, který snižuje výšku sady palivových článků na 25 cm, takže ji lze používat pro různé aplikace, například pro vozidla kategorií PBV a MPV, autobusy a tramvaje. V těchto případech může být systém uložen v horní nebo spodní části karoserie vozidla.

Budoucnost vodíkové mobility

Koncern HMG představil na akci Hydrogen Wave svou vizi budoucí vodíkové mobility na vozidlech pro rozmanité účely od záchranných a pomocných činností při katastrofách přes autonomní kontejnerovou dopravu až po vysokovýkonné sportovní vozy.

Důležitým faktorem pro široké využití technologie palivových článků bude praktičnost při výrobě, skladování a přepravě. HMG také představuje další inovativní koncepty mobilních stanic pro čerpání vodíku pod koncernovou značkou HWTO, která se specializuje na palivové články.

Trailer Drone

Koncept Trailer Drone je systém kontejnerové dopravy s pohonem na vodík schopný zcela autonomního provozu. Flexibilní a hospodárný Trailer Drone nabízí dostatečný dojezd více než 1000 km, což je porovnatelné s dosavadními systémy kontejnerové dopravy. Počet inteligentně uspořádaných vodíkových nádrží lze totiž přizpůsobovat profilu trasy.

Schopnosti autonomní jízdy nebylo u konceptu Trailer Drone dosaženo pouhým převzetím technologie vyvinuté pro osobní vozy. Týmy inženýrů HMG musely kvůli jedinečným požadavkům na kontejnerovou dopravu a způsobu fungování kontejnerových terminálů zcela nově definovat, jak se budou kontejnery pohybovat. Proto vyvinuly podvozek „Fuel Cell e-Bogie“.

Fuel Cell e-Bogie

Termín „bogie“ pochází z železničního odvětví. Železniční podvozky jsou tvořeny pomocnými rámy s koly, které jsou připevněny ke spodní části železničního vagonu. Fuel Cell e-Bogie je podobně jako železniční podvozek umístěn pod kontejnerem. Jedná se o zcela uzavřený systém s pohonem, který zajišťují palivové články, a zcela nezávislým řízením čtyř kol. Koncept Trailer Drone vyžaduje dva podvozky „Fuel Cell e-Bogie“, aby mohl nabídnout dosud nevídanou manévrovatelnost díky možnosti bočního pohybu. Trailer Drone dokáže autonomně projíždět přístavním areálem a těsnými městskými uličkami. Efektivitu dále zvyšuje skupinový režim „Cluster Mode“ umožňující společnou jízdu většího počtu jednotek Trailer Drone v uspořádání, které se téměř podobá vlaku.

Podvozek Fuel Cell e-Bogie není zamýšlen pouze pro Trailer Drone, a může tedy sloužit rozmanitým účelům v dodavatelských řetězcích, například v pozemní logistice, stavebnictví, protipožární činnosti a záchranných misích při katastrofách. Jedná se o víceúčelovou platformu schopnou plnit různé úkoly – a to vše při provozu, který je bez emisí a autonomní.

Vision FK

Technologie palivových článků je využitelná i pro vysokovýkonná vozidla. Společnost HMG představila koncept hybridního sportovního vozu Vision FK s vodíkovým pohonem. Vision FK s nejvyšším výkonem přesahujícím hranici 500 kW dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než čtyři sekundy. Vision FK kombinuje konvertor energie s palivovými články a vysokovýkonný nabíjitelný pohon zadních kol. Cílem je dosáhnout dojezdu více než 600 kilometrů.

Rescue Drone

Rescue Drone, záchranářský dron, je nový koncept řešení mobility, který kombinuje podvozek Fuel Cell e-Bogie s létajícím dronem, který lze ovládat na dálku s možností autonomního provozu při náročných operacích, například v průběhu hašení požárů a záchranářských akcích. Rescue Drone má nezávislý systém řízení, který umožňuje otáčení na místě a jízdu „krabím pohybem“. Rescue Drone uskutečňuje své mise s využitím přenosu fotografií z dronů připevněných k exteriéru vozidla. Na palivo v nádržích překoná 450 až 500 kilometrů.

H Moving Station

H Moving Station je těžké vozidlo vybavené plnicím zařízením pro elektromobily s palivovými články. Tato mobilní vodíková plnicí stanice je praktickým řešením pro doplňování paliva v oblastech s omezeným počtem vodíkových plnicích stanic.

RHGV (Rescue Hydrogen Generator Vehicle)

RHGV, záchranářské vozidlo s generátorem vodíku, slouží k doplňování elektrické energie vozidlům, která poskytují naléhavou pomoc v odlehlých oblastech mimo dosah silniční sítě. Pojízdná nabíječka elektromobilů nabízí současně jednofázový proud s napětím 220 V a třífázový proud s napětím 380 V.

Vodíková budoucnost: nová energie pro novou společnost

Hyundai Motor Group bude jako odpovědný člen globální komunity i nadále rozvíjet vodíkovou mobilitu, rozšiřovat systém výroby palivových článků a budovat infrastrukturu pro globální vodíkovou společnost.

Rozsah a četnost přírodních katastrof rychle roste, a pro lidstvo to je nejvyšší výstraha. Náš koncern se snaží nabízet účinná a pragmatická řešení pro boj se změnou klimatu využíváním nesmírného potenciálu vodíkové energie.

Euisun Chung Předseda dozorčí rady HMG

Výstava HydroVILLE

Po dnešním globálním online fóru Hydrogen Wave představí HMG ve dnech od 8. do 11. září 2021 své plány pro vodíkovou energetiku a globální vodíkovou společnost v expozici „Hydrogen Village“ (HydroVILLE) v korejském Goyangu.

Expozice HydroVILLE, inspirovaná potenciálem čistého vodíku, je rozdělena do různých zón, které ilustrují vizi vodíkové budoucnosti koncernu HMG. Její součástí je několik konceptů s palivovými články pro budoucí mobilitu a výrobu elektrické energie včetně 18 modelů dceřiných společností koncernu Hyundai Motor Group, mezi něž patří Hyundai Motor, Kia, Hyundai Mobis, Hyundai Rotem, Hyundai Steel, Hyundai Wia a Hyundai Kefico.

V níže uvedené tabulce naleznete veškerá řešení pro mobilitu a systémy palivových článků představené na dnešním globálním online fóru Hydrogen Wave:

M.Vision POP

Rozměry (délka x šířka x výška): 2600×1644×1540 mm

Klíčové vlastnosti

 • Elektricky poháněné, ultra malé vozidlo pro městskou mobilitu
 • Modul e-corner pro otáčení na místě, jízdu „krabím pohybem“ a automatické parkování na podélná místa

M.Vision 2GO

Rozměry (délka x šířka x výška): 3200×1644×1600 mm

Klíčové vlastnosti

 • Rozvážková doprava na krátké vzdálenosti s elektrickým pohonem a palivovými články
 • Akumulátorový napájecí zdroj s palivovými články o výkonu 30 kW

NEXO Minicar

Rozměry (délka x šířka x výška): 1180×700×550 mm

Klíčové vlastnosti

 • Miniaturní vůz pro děti, s elektrickým pohonem napájeným vodíkovými palivovými články

XCIENT Fuel Cell

Rozměry (délka x šířka x výška): 9745×2550×3730 mm

Klíčové vlastnosti

 • První hromadně vyráběné nákladní vozidlo s palivovými články na světě

Tahač XCIENT Fuel Cell

Rozměry (délka x šířka x výška): 8701×2585×4060 mm

Klíčové vlastnosti

 • Aktuálně ve vývoji na základě nákladního vozidla XCIENT Fuel Cell Truck
 • 12měsíční zkušební provoz v Kalifornii
 • (srpen 2021 – červenec 2022)

Elektrická tramvaj s palivovými články

Rozměry (délka x šířka x výška): 21×2,45×3,4 m

Klíčové vlastnosti

 • Hybridní napájení ze sady akumulátorů a palivových článků

Mobilní generátor s palivovými články

Rozměry (délka x šířka x výška): 2850×1550×1225 mm

Klíčové vlastnosti

 • Dodává se pro ETCR, první seriál závodů cestovních elektromobilů na světě

Napájecí zdroje s vodíkovými palivovými články (30 kW a 50 kW)

Rozměry (délka x šířka x výška): [30 kW] 680 x 820 x 620 mm; [50 kW] 852 x 1025 x 784

Klíčové vlastnosti

 • Napájecí zdroje pro vysokozdvižné vozíky a rypadla

Kontakty

Jsem zákazník

Zajímá mě některý z modelů, nebo mám otázku o značce Hyundai.

Přejít na zákaznický web

Jsem novinář

Hledám přímý kontakt na tiskového zástupce Hyundai.