Hyundai Motor Poland Partnerem Logistycznym SZLACHETNEJ PACZKI 2018

- Do wsparcia SZLACHETNEJ PACZKI Hyundai udostępnił na okres do jednego roku trzy samochody – dwa samochody Hyundai TUCSON oraz jeden samochód H1.

Hyundai Motor Poland został partnerem logistycznym programu społecznego SZLACHETNA PACZKA. SZLACHETNA PACZKA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Projekt łączy darczyńców, którzy mają wielkie serca, i wspaniałych, pełnych energii wolontariuszy z tymi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Wolontariusze szukają i pracują z rodzinami, które mimo iż dotknął je los i jest im ciężko, chcą walczyć o swoją przyszłość. Darczyńcy natomiast przygotowują dedykowaną pomoc. Dzięki ich zaangażowaniu, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, potrzebujące rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same, wraz z całą dawką radości i życzliwości. Od 2001 roku projekt zatacza coraz szersze kręgi i pomógł już wyjść z biedy tysiącom rodzin.

Bardzo cieszymy się, że marka Hyundai dołączyła do partnerów logistycznych SZLACHETNEJ PACZKI. Dodatkowe zaplecze samochodów Hyundai pozwoli nam na zapewnienie obsługi logistycznej (przewozu osób i zaplecza technicznego) projektu, zarówno na potrzeby naszej bieżącej działalności, jak również przy realizacji wydarzeń, takich jak przygotowanie paczek przez znane osoby poza granicami Polski, realizacja reportaży związanych z wręczaniem paczek rodzinom, przygotowanie i obsługa zjazdów i szkoleń dla wolontariuszy czy organizacja Ogólnopolskiej Gali SZLACHETNEJ PACZKI.

Dominika Langer-GniłkaWiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA