17.01.2024 Informacja prasowa

Wystawa Hyundai Motor na targach CES 2024 prezentowała wizję przejścia na energię wodorową i rozwiązania w zakresie mobilności definiowanej poprzez software

  • Wystawa w zachodniej hali Las Vegas Convention Center przedstawiła wizję transformacji napędzanej wodorem i oprogramowaniem oraz technologii obejmujących całą Grupę
  • Grupa Hyundai Motor ogłosiła rozwój HTWO, marki specjalizującej się w ogniwach paliwowych, w firmę wdrażającą łańcuch wartości wodoru
  • Grupa przedstawiła każdy etap łańcucha wartości czystego wodoru (od produkcji, przez magazynowanie, po transport i utylizację) za sprawą pakietu rozwiązań „HTWO Grid”
  • Ujawniono opracowywane technologie „pojazdów definiowanych przez software” (SDV), które mają doprowadzić do stworzenia ekosystemu „wszystkiego definiowanego przez software” (SDx), co wykroczy poza samą mobilność
  • Zaprezentowano też architekturę „E/E SDV” i zaawansowane funkcje autonomicznej jazdy/bezpieczeństwa oraz komputer o wysokiej wydajności (HPVC) dla pojazdów SDV
  • Produkcje wideo przedstawiły podstawowe oprogramowanie i technologie sztucznej inteligencji pojazdów SDV oraz różne praktyczne usługi mobilności definiowane przez software, które już obecnie są wdrażane
  • Przedstawiono przyszłe rodzaje mobilności (np. DICE, SPACE, CITY POD) w oparciu o wizję skupienia się na człowieku, wdrażaną za pomocą energii wodorowej i software’u
  • Zaprezentowano robota przeznaczonego do logistyki, załadunku i rozładunku o nazwie „Stretch”, stworzonego przez firmę Boston Dynamics

Materiał prasowy

Hyundai Motor Company zaprezentowała przyszłe technologie całej Grupy Hyundai Motor podczas targów CES 2024 w Las Vegas, w dniach 9–12 stycznia. Pod hasłem „Ease every way” firma przedstawiła nową definicję swojej roli w tworzeniu wygodniejszego codziennego życia, skupiając się nie tylko na mobilności, ale wprowadzając innowacje życia codziennego skoncentrowane na człowieku, poprzez ukończenie ekosystemu energii wodorowej i przejście w kierunku rozwiązań opartych na oprogramowaniu.

Wystawa Hyundai Motor na tegorocznych targach CES, w zachodniej sali Las Vegas Convention Center (LVCC), była trzy razy większa niż ekspozycja na targach CES 2022, zajmując powierzchnię około 2000 metrów kwadratowych. Zaprezentowano eksponaty dotyczące wodoru, pojazd definiowany przez software (SDV) i technologie sztucznej inteligencji (AI), których celem jest zapewnienie bezpiecznej i wolnej przyszłości dla społeczeństwa.

Poprzez tę wystawę, Hyundai Motor zaoferował klientom pełną wrażeń podróż w kierunku skoncentrowanej na człowieku wizji przyszłości, poprzez wprowadzenie kluczowych technologii w zakresie wodoru i oprogramowania, a także przyszłych koncepcji mobilności.

Główny film, prezentowany na głównym ekranie LED

Rozwój społeczeństwa wodorowego: „Wodór może być używany przez każdego i wszędzie”

W 2021 roku Hyundai Motor zobowiązał się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 roku i nadal podejmuje wysiłki na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla we wszystkich obszarach łańcucha wartości wodoru.

Na targach CES 2024 Hyundai Motor ogłosił, że rozwinie markę HTWO, wyspecjalizowaną w ogniwach paliwowych, w markę biznesową Grupy zajmującą się wodorowym łańcuchem wartości, a także ogłosił „HTWO Grid”, rozwiązania, które przyspieszą rozwój społeczeństwa wodorowego.

HTWO wykorzystuje możliwości każdego podmiotu stowarzyszonego w Grupie, aby zaoferować zoptymalizowany i dostosowany do potrzeb pakiet, który integruje rozwiązania jednostkowe w celu spełnienia różnorodnych cech środowiskowych i potrzeb klientów na każdym etapie produkcji, przechowywania, transportu i wykorzystania wodoru.

Na targach CES Hyundai Motor wystawił stół multimedialny, na którym można było sprawdzić technologie, które zostaną zastosowane na każdym etapie łańcucha wartości, a także zaprezentować przyszły kierunek firmy, przyspieszającej rozwój społeczeństwa wodorowego.

Po pierwsze, w tabeli etapów produkcji odwiedzający mogli zapoznać się z technologią produkcji wodoru z zamkniętym obiegiem zasobów, obejmującą różne podejścia: przetwarzanie plastiku na wodór (P2H) i przetwarzanie odpadów na wodór (W2H) oraz proces zielonego wodoru.

P2H polega na topieniu odpadów tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu, takich jak zanieczyszczone odpady z tworzyw sztucznych i winylu, które można przekształcić w czystą energię. Można to osiągnąć łącząc technologię skraplania opracowaną przez Hyundai Engineering z technologią zgazowania od światowego koncernu naftowo-gazowego Shell.

Film wprowadzający do P2H, główne wejście do stoiska

W2H to proces przekształcający biogaz – pochodzący z odpadów organicznych, takich jak odchody zwierzęce i odpady spożywcze – w wodór. Podmioty należące do Grupy Hyundai Engineering & Construction (E&C) oraz Hyundai Rotem współpracują w celu usprawnienia rozwoju technologicznego tego procesu. Makieta procesu W2H, wyświetlona obok multimedialnego stołu HTWO Grid, przedstawia jego przebieg od gromadzenia biogazu do produkcji wodoru, wychwytywania dwutlenku węgla i działania stacji tankowania wodoru.

Zwiedzający mogli także dowiedzieć się o więcej zielonym wodorze, który powstaje w wyniku elektrolizy wody. Instalacje do elektrolizy działają w oparciu o odnawialne źródła, takie jak energia wiatrowa, słoneczna i wodna. Ponieważ zielony wodór jest wytwarzany z bezemisyjnego źródła energii, nie emituje on zanieczyszczeń podczas spalania ani produkcji, zyskując tym samym uwagę jako najdoskonalsze źródło czystej energii w przyszłości.

Hyundai E&C i Hyundai Engineering biorą udział w budowie zakładów wytwarzających ekologiczny wodór w oparciu o elektrolizę, odpowiednio w Buan i Boryeong w Korei Południowej.

Odwiedzający stoisko mogli dowiedzieć się również więcej na temat biznesu magazynowania i transportu wodoru ustanowionym przez Hyundai Glovis i przewoźnika amoniaku, jako jednej z metod transportu wodoru.

Stabilne dostawy wodoru są niezbędne, aby można było dostarczać energię wodorową dla każdego. Hyundai Glovis przygotowuje się na wymagania przyszłego społeczeństwa wodorowego, wykorzystując swoje możliwości w zakresie logistyki i dystrybucji wodoru. W szczególności Hyundai Glovis aktywnie przygotowuje się wzmacniając swoje możliwości w zakresie transportu.

Przepływ transportu i dystrybucji wodoru można podzielić na cztery etapy: produkcję, wysyłkę, transport i konsumpcję. Po wyprodukowaniu wodór poddawany jest on obróbce w celu dystrybucji, jest wtryskiwany do naczep rurowych po sprężeniu w wysokiej temperaturze, a następnie wysyłany do różnych lokalizacji na całym świecie. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z magazynowaniem wodoru w stanie gazowym przez dłuższy czas, kluczowe znaczenie ma odpowiednie zarządzanie harmonogramem dostaw, dostosowanym do wielkości produkcji. Po przewiezieniu samochodami ciężarowymi, wodór jest ostatecznie sprzedawany i wykorzystywany na stacjach tankowania wodoru, w obiektach przemysłowych i w innych miejscach.

Wodór można transportować drogą morską na dwa sposoby: transportowany w postaci ciekłego wodoru lub magazynowany i transportowany w postaci amoniaku, który zyskuje na popularności jako skuteczny środek jego przewożenia. Choć transport ciekłego wodoru pozwala na osiągnięcie skali masowej, to jednak utrzymanie temperatury na wymaganym poziomie -253 stopni Celsjusza wiąże się ze znacznymi kosztami. Dlatego to transport amoniaku zyskuje popularność jako alternatywa dla transportu ciekłego wodoru.

Hyundai Glovis pozyskał zamówienia na dwa bardzo duże gazowce (VLGC) do transportu amoniaku, a rozpoczęcie działalności planowane jest jeszcze w 2024 roku. Hyundai Glovis jest zaangażowany w zwiększanie swoich możliwości w zakresie transportu morskiego w dziedzinie energii wodorowej, poprzez obsługę przewoźników transportujących amoniak, tym samym poszerzając swoje portfolio biznesowe.

W szczególności firma zajmuje się transportem wodoru z centrum wysyłki wodoru w Dangjin, w Korei Południowej, do stacji tankowania wodoru, koordynując harmonogram tankowania i plany wysyłek naczep rurowych oraz ustanawiając systematyczną działalność w zakresie logistyki wodorowej.

Jeśli chodzi o wykorzystanie wodoru, odwiedzający stoisko mogli zapoznać się z różnymi rozwiązaniami w zakresie mobilności wodorowej dostarczonymi przez Grupę, które można dostosować do pożądanego celu i skali klientów.

XCIENT Fuel Cell firmy Hyundai Motor to pierwszy na świecie masowo produkowany ciężki samochód ciężarowy klasy 8 zasilany ogniwami paliwowymi. Za swoją przyjazność dla środowiska i doskonałą wydajność technologiczną, został on doceniony na głównych rynkach światowych, takich jak Szwajcaria i Niemcy. Ponadto, firma z sukcesem wprowadziła na rynek modele ciągników siodłowych zaprojektowane specjalnie na rynek północnoamerykański.

Hyundai Motor w dalszym ciągu wzmacnia współpracę z partnerami, w tym z globalnymi graczami z branży e-commerce, w obszarach rozwoju zielonej logistyki. Firma angażuje się w dostarczenie zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie mobilności wodorowej, opierając się na swoich ciężarówkach z wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Na targach zaprezentowano także mobilny generator wodorowy, dostarczający energię elektryczną wyłącznie poprzez stos ogniw paliwowych, bez konieczności stosowania dodatkowych pomocniczych urządzeń magazynujących energię. Może być stosowany w różnych branżach i zapewniać zasilanie w sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawie prądu lub w wymagających miejscach, w których dostęp do innego źródła zasilania jest utrudniony.

Mobilny generator ogniw paliwowych jest aktywnie wykorzystywany w wyścigach Electric Touring Car Racing (ETCR). Aby zapewnić płynne działanie wysokowydajnych pojazdów elektrycznych wszystkim firmom biorącym udział w zawodach, Hyundai Motor stworzył infrastrukturę ładowania wykorzystującą system wodorowych ogniw paliwowych. Samochody wyścigowe serii ETCR ładują swoje akumulatory energią elektryczną wytwarzaną z wodoru, dzięki produkowanemu przez Grupę generatorowi ogniw paliwowych.

Obok stołu multimedialnego, model przekrojowy przedstawia zasadę działania przenośnego generatora z wodorowymi ogniwami paliwowymi, umożliwiając szczegółowe poznanie jego struktury w celu łatwego zrozumienia zasady jego działania.

Tramwaj na wodorowe ogniwa paliwowe zapewnia przyjazny dla środowiska transport publiczny, przyczyniając się również do oczyszczania powietrza. Wodorowy tramwaj wyposażony jest w cztery ogniwa paliwowe o wysokiej wydajności (95 kW) i ma zasięg do 150 km. Oczyszcza on około 800 μg drobnego pyłu na godzinę i wytwarza przy tym 107,6 kg czystego powietrza.

Tramwaj na wodorowe ogniwa paliwowe jest pojazdem bezprzewodowym, który nie wymaga tramwajowych linii naziemnych, co poprawia estetykę miasta i obniża koszty budowy infrastruktury. Hyundai Rotem będzie stale poszerzał swoją ofertę również o wodorowe pociągi dużych prędkości, elektryczne zespoły trakcyjne oraz lokomotywy.

Film promocyjny tramwaju wodorowego

Odwiedzający stoisko mogli również dowiedzieć się, w jaki sposób Hyundai Steel przygotowuje się do wprowadzenia ekologicznego systemu produkcji stali, który pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla w tym procesie. Firma ma na celu redukcję zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej emisji dwutlenku węgla o 12 procent do 2030 roku i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku.

Wprowadzenie proekologicznych procesów, polegających na zastąpieniu wielkich pieców elektrycznymi piecami łukowymi oraz wykorzystaniu wodoru i energii odnawialnej zamiast węgla, pozwoli znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w procesie produkcji stali.

Hyundai Motor podkreśla swoje zaangażowanie w realizację wizji wodorowej w całej Grupie, prezentując na swoim stoisku film objaśniający pokazowe projekty wodorowe i podstawowe technologie wprowadzane przez grupę. Wysiłek ten ma na celu podkreślenie ciągłego zaangażowania firmy w urzeczywistnienie wizji wykorzystania wodoru.

Wspieranie zmiany paradygmatu poprzez transformację z SDV na SDx („wszystko definiowane przez software”)

Na targach CES 2024, Hyundai Motor zaprezentował wystawy i filmy przedstawiające podstawowe technologie „pojazdów definiowanych przez software” (SDV) opracowywane przez globalne centrum oprogramowania Grupy (42dot), podkreślając znaczenie oprogramowania (SW) i sztucznej inteligencji w rozwój firmy jako dostawcy inteligentnych rozwiązań mobilnych.

Celem Hyundai Motor jest przedefiniowanie wszystkiego, od pojazdów po otaczającą je infrastrukturę, za pomocą oprogramowania SW i AI, promując ekspansję z SDV do SDx. Wystawa na targach CES zaprezentowała aktualne, praktyczne usługi Grupy w zakresie mobilności definiowanej przez software oraz technologie wspierające rozwój SDx.

Architektura elektryczno-elektroniczna (E/E) SDV reprezentuje podstawową strukturę SDV, przedstawiając ramy operacyjne i strukturę funkcjonalną, w której kamery, radary i czujniki pojazdu zbierają dane o środowisku jazdy, umożliwiając autonomiczne poruszanie się za pośrednictwem zintegrowanego sterownika, zaawansowanego komputera o wysokiej wydajności (HPVC) wbudowanego w samochodzie. Ta wystawa ilustruje, jak struktura rozwiązań technicznych zostaje uproszczone poprzez przejście na SDV, stając się bardziej intuicyjną.

Na podstawie wyświetlanych na stoisku scen jazdy w Pangyo, w Korei Południowej, inscenizowane są rzeczywiste sytuacje drogowe, takie jak skręty w lewo i w prawo, w celu zilustrowania przepływu danych, podczas których sterowniki HPVC i moduły zarządzające strefami aktywują się zgodnie ze zmianą środowiska drogowego. Przepływ ten jest wizualizowany za pomocą diod LED. Co więcej, w ramach zabezpieczeń SDV można zaobserwować działanie funkcji zabezpieczającej przed awariami, w ramach której, nawet w przypadku awarii jednego sterownika, inny przejmuje kontrolę nad bezpieczeństwem jazdy.

Sterownik HPVC, prezentowany obok architektury SDV, służy jako zintegrowane rozwiązanie techniczne konsolidujące podstawowe technologie SDV. Kontroluje wszystkie pozostałe sterowniki w SDV, pełniąc funkcję mózgu pojazdu, umożliwiając zastosowanie zaawansowanego software’u w pojeździe. HPVC pomaga w prowadzenia pojazdu i działa jako brama między danymi generowanymi w pojeździe, ułatwiając zastosowanie technologii oprogramowania w pojeździe. Odgrywa on znaczącą rolę, znacznie poprawiając osiągi, bezpieczeństwo i wygodę pojazdu.

Dwa sterowniki HPVC, opracowane przez 42dot, były dostępne na jednym z sześciu stołów multimedialnych w centralnej części dotyczącej oprogramowania na stoisku. Modele te różnią się sposobem chłodzenia: jeden wykorzystuje chłodzenie powietrzem, drugi chłodzenie cieczą.

42dot nie tylko opracowuje HPVC i kontrolery, ale także rozwija system operacyjny pojazdu SDV, czyli SDV OS, aby zapewnić stabilne i wydajne działanie układów w pojazdach. Na dodatkowych pięciu stołach multimedialnych, odwiedzający mogli oglądać filmy przedstawiające pięć podstawowych technologii SDV opracowywanych przez 42dot oraz film przedstawiający różne praktyczne usługi mobilności w Grupie, definiowane przez software, które są wykorzystywane już dzisiaj.

Pięć podstawowych technologii przedstawionych w filmach to:

• System operacyjny HPVC i SDV: nowoczesna architektura sieciowa dla SDV i system zabezpieczający przed awariami

• Systemy uczenia się oparte na danych: ciągła integracja i wdrażanie autonomicznej jazdy od badań i rozwoju do komercyjnych usług robo-taksówek za pośrednictwem MLOps i DataOps

• Pojazd zaprojektowany pod kątem bezpieczeństwa: technologia zapewniająca cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo jazdy

• LLM dla zaawansowanej mobilności: asystent głosowy AI, naśladujący człowieka, który usprawnia interakcję między pojazdami SDV a kierowcami/pasażerami

• Automatycznie funkcjonujące inteligentne miasto: technologie SDV wykraczające poza pojazdy, do obsługi miasta

Ponadto Hyundai Motor wyświetla film przedstawiający usługi mobilności definiowane przez software, wyposażone w zaawansowane technologie obsługiwane przez różne spółki w ramach Grupy. Film przedstawia wahadłowiec na żądanie „Shucle”, platformę mobilności autonomicznej „TAP!” oraz autonomiczną taksówkę „Robotaxi” firmy Motional opartą na technologi modelu IONIQ 5.

DICEㆍSPACEㆍCITY POD: Poznaj mobilność przyszłości, realizującą wizję skupienia na człowieku

Grupa pracuje nad koncepcję usług mobilności opartych na wodorze, które połączą codzienne życie wszystkich, zapewniając wygodę i swobodę poruszania się zgodnie z wizją „Ease Everyway” zaprezentowaną na targach CES 2024.

Na wystawie odwiedzający mogli zapoznać się z przyszłymi rozwiązaniami Grupy w zakresie mobilności, począwszy od mobilności osobistej i publicznej po logistykę, realizując wizję skupioną na człowieku, która rozciąga się od jednostek po całe miasta.

DICE (Digital Curated Experience) wzbogacony sztuczną inteligencją, to platforma mobilności osobistej, która zapewnia wyselekcjonowane usługi za pośrednictwem technologii oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Dzięki wyświetlaczowi otaczającemu z trzech stron możliwe jest bardziej wciągające doświadczenie w trakcie poruszania się.

Kontroler „Ring Pad”, interfejs kinetyczny będący rozwiniętą formą interfejsu istniejących pojazdów, umożliwia komunikację ze sztuczną inteligencją i konfigurowanie środowiska DICE. Zawiera kamerę biodetekcyjną, która tworzy zoptymalizowane środowisko oraz poduszkę powietrzną zapewniającą bezpieczeństwo

Korzystając z DICE w podróży, możesz otrzymywać wyselekcjonowane sugestie dotyczące trasy dzięki integracji z urządzeniami osobistymi, która uwzględnia Twój harmonogram dnia, miejsce docelowe i nie tylko. Ponadto DICE może przekierować trasę w odpowiedzi na nagłą zmianę harmonogramu i aktywować „Tryb terapii”, który na bieżąco monitoruje stan zdrowia użytkownika.

Celem Hyundaia jest pokazanie ewolucji w platformę o nieskończonych możliwościach, wykraczającej poza tradycyjne role kierowcy i pasażera za pośrednictwem interfejsów DICE opartych na przetwarzaniu przestrzennym.

Podczas, gdy DICE zapewnia cyfrowe doświadczenia podczas transportu, SPACE (Spatial Curated Experience) ma zagwarantować spersonalizowane doświadczenia przestrzenne poprzez uwzględnienie indywidualnego stylu życia w przestrzeni mobilności, aby uwzględnić użytkowników o szerokim spektrum potrzeb, zapewniając im swobodę przemieszczania się.

Aby sprostać różnorodnym potrzebom pasażerów, SPACE Mobility zapewnia zoptymalizowaną przestrzeń i adaptacyjne fotele. Zapewnia obsługę również osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, użytkownikom mikromobilności i zwierzętom domowym poprzez wygodne sterowanie wysokości wejścia na pokład.

Oprócz tego, odwiedzający stoisko mogli cieszyć się spersonalizowanymi treściami na dużym, przezroczystym wyświetlaczu umieszczonym na drzwiach. Asystent usług AI umieszczony w konsoli wewnętrznej wchodzi w interakcję z użytkownikami, dostarczając różnych informacji potrzebnych w trakcie podróży.

Co więcej, SPACE obejmuje także otwartą przestrzeń zwaną „pawilonem”, zbudowaną z ponownie wykorzystanych w ramach recyklingu, przestarzałych modułów transportowych. Jest to koncepcja, która pod względem architektonicznym reinterpretuje cykl życia mobilności. Charakteryzuje się ona możliwością nadawania poszczególnym modułom różnych funkcji i użyteczności.

Film wprowadzający technologię SPACE

Współpracuje ze środowiskiem software’u za pośrednictwem interfejsu hologramowego i zapewnia gniazda na przenośne akumulatory oraz różne moduły ładowania w celu dzielenia się energią za pośrednictwem systemu wodorowych ogniw paliwowych. Funkcjonuje jako węzeł łączący ludzi, miasto, robotykę i mobilność, obejmując moduł alg oczyszczających powietrze i inteligentną farmę wykorzystującą wodę będącą produktem ubocznym pracy wodorowego ogniwa paliwowego, a także strefę odpoczynku wyposażoną w mobilne siedzenia.

Na wystawie zaprezentowano także CITY POD, bezzałogowy system mobilności na dużą skalę, który rozszerza możliwości istniejących systemów logistycznych opartych na oprogramowaniu. Przedstawia „automatyczny system sortowania logistycznego”, który działa organicznie i aktywnie na wszystkich etapach.

Film wprowadzający technologię City POD

CITY POD, zasilany technologią energii wodorowej, wykorzystuje modułowy system łączący systemy mobilności Plug & Drive i PnD POD, prezentując wydajną i systematyczną wizję środkowego etapu logistyki i transportu tzw. ostatniej mili. Każdy POD jest automatycznie łączony lub rozdzielany w zależności od potrzeb, dzięki czemu usługi logistyczne mogą być dostarczane bezpośrednio do klientów nie tylko na drogach, ale także wewnątrz budynków.

Hyundai Motor przeprowadziło demonstrację podczas targów CES, aby odwiedzający halę wystawową mogli bezpośrednio doświadczyć przyszłych mobilności. 

Ponadto Hyundai Motor zaprezentował „Stretch”, logistycznego robota do załadunku i rozładunku opracowanego przez firmę Boston Dynamics. „Stretch” to autonomiczny robot do wydajniejszych i bezpieczniejszych operacji logistycznych, pomagający głównie przy opróżnianiu załadowanych naczep i kontenerów transportowych w magazynach.

Stretch wykorzystuje sztuczną inteligencję do podejmowania w czasie rzeczywistym decyzji dotyczących wszystkich pudełek i sortowania ich według samodzielnie ustalonych zasad, dzięki czemu może działać bez wcześniejszego wprowadzania dodatkowych informacji. Jego główną cechą jest to, że może przenosić pudła o wadze do 50 funtów (około 22,7 kg), a nawet podnosić wiele pakunków jednocześnie. Na stoisku Stretch przeprowadzał ciągłą demonstrację podnoszenia i odkładania pudełka na podłogę.

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.