12.03.2024 Informacja prasowa

Hyundai Motor Poland kontynuuje partnerstwo z Białowieskim Parkiem Narodowym na rzecz zrównoważonej mobilności

  • Już po raz czwarty Hyundai Motor Poland wspiera Białowieski Park Narodowy i kontynuuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i wspiera ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  • Celem firmy jest zarówno współpraca z Białowieskim Parkiem Narodowym, ale także promowanie ekologicznych rozwiązań mobilności. Zelektryfikowane pojazdy są niskoemisyjne i ciche, dzięki czemu świetnie nadają się do poruszania po obszarze, na którym żyją dzikie zwierzęta.
  • Poprzez udostępnienie ekologicznych pojazdów, pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego mogą skuteczniej chronić unikalny ekosystem leśny oraz naturalne środowisko życia wielu gatunków flory i fauny.

Materiał prasowy

Partnerstwo Hyundai Motor Poland i Białowieskiego Parku Narodowego

Hyundai Motor Poland z przyjemnością ogłasza przedłużenie współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym na kolejny rok 2024. To już czwarty raz, gdy Hyundai Motor Poland wspiera Białowieski Park Narodowy, podkreślając swoje zobowiązanie do zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Naszym celem jest nie tylko promowanie ekologicznej mobilności, lecz także dążenie do ochrony unikalnego dziedzictwa przyrodniczego parku.

Samochody Hyundai dla Białowieskiego Parku Narodowego

W ramach współpracy, Białowieski Park Narodowy otrzymał do dyspozycji dwa modele samochodów marki Hyundai: TUCSON PHEV oraz IONIQ 5. Oba pojazdy zostały dostosowane do specyfiki parku, a ich nowa okleina nawiązuje do dzikiej i naturalnej atmosfery tego miejsca, będąc jeszcze lepiej dopasowana do otaczającej przyrody.

Znaczenie Białowieskiego Parku Narodowego:

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o cechach lasu pierwotnego. Jest on ostoją dla wielu rzadkich, chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, na czele z żubrem – największym ssakiem lądowym Europy. Pracownicy parku będą mogli wykorzystać te nowoczesne i ciche samochody, przyjazne naturze, do wykonywania swoich codziennych obowiązków, w tym prowadzenia monitoringu przyrodniczego i patrolowania terenu.

Zaangażowanie Hyundai Motor Poland:

Hyundai Motor Poland, dbając nie tylko o rozwój technologii zrównoważonej mobilności, ale także angażując się w projekty społeczne i ekologiczne, pragnie kontynuować swoją misję w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Przedłużenie współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym jest kolejnym krokiem w tym kierunku oraz dowodem zaangażowania firmy w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Białowieski Park Narodowy sprawuje opiekę nad najlepiej zachowanym fragmentem Puszczy Białowieskiej, który stanowi strefę o najwyższym reżimie ochronnym Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność. W codziennej naszej pracy w terenie korzystamy z takich technologii i narzędzi, które są bezpieczne dla przyrody. Dobrze sprawdziły nam się samochody elektryczne, które są bezemisyjne i ciche. Cieszymy się, że w naszych działaniach, już czwarty rok z rzędu, wspiera nas Hyundai Motor Poland – nasz Partner Motoryzacyjny

Aleksander Bołbot Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieski Park Narodowy to unikalne miejsce na mapie Polski i Europy. Nasza mała cegiełka, by go skuteczniej chronić jest naszą wielką radością. Hybryda plug-in oraz samochód elektryczny świetnie pasują do poruszania się po obszarze pełnym dzikich zwierząt. Nie tylko chodzi o ograniczenie emisji spalin, ale przede wszystkim o ciszę. Mamy nadzieję, że przyszłe pokolenia będą mogły oglądać, tak jak my, ten wyjątkowy las

Stanisław Dojs PR Manager - Hyundai Motor Poland

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.