14.01.2020 Informacja prasowa

Hyundai ogłosił 2020 punktem wyjścia do osiągnięcia wiodącej pozycji

 • Euisun Chung, Executive Vice Chair Hyundai Motor, ogłosił strategię firmy na rok 2020
 • Executive Vice Chair Chung podkreślił wagę innowacji w obszarze technologii, biznesu, kultury  organizacyjnej i orientacji na Klienta
 • „Rozwój mobilności zapewnił ludziom więcej czasu dla siebie, radości i zadowolenia.” – powiedział Executive Vice Chair Chung
 • Wraz z początkiem Nowego Roku Executive Vice Chair Chung zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:
  • Hyundai Motor Group będzie dalej umacniał pozycję lidera w dziedzinie samochodów elektrycznych, autonomicznej jazdy oraz usług mobilności
  • Do 2025 roku Hyundai Motor Group ma posiadać w swoim portfolio 44 zelektryfikowane modele, w tym 11 modeli o napędzie czysto elektrycznym
  • Do 2023 roku Hyundai Motor Group planuje komercjalizację technologii autonomicznej jazdy
  • Hyundai Motor Group wprowadza inteligentne rozwiązania mobilności i szuka nowych możliwości biznesowych
  • W ciągu najbliższych pięciu lat wartość inwestycji Hyundai Motor Group wyniesie ponad 100 bilionów KRW, 20 bilionów KRW rocznie
  • Hyundai Motor Group poprawi konkurencyjność, dzięki inwestycjom w nowe pomysły i technologie
  • Wiceprezes zachęca, aby w codziennej pracy myśleć kreatywnie, niczym założyciel startupu
  • Hyundai Motor Group podkreśla wagę stawiania na pierwszym miejscu Klientów i maksymalizację wartości spółki dla udziałowców
  • Zadowolenie Klientów jest podstawową wartością i prawdziwym kapitałem firmy Hyundai

Materiał prasowy

Hyundai Motor Group zorganizował noworoczną uroczystość w siedzibie głównej firmy w Seulu, podczas której przekazane zostały priorytety w zakresie innowacji oraz strategii zrównoważonego rozwoju.
Rok 2020 to dla Hyundai Motor Group punkt wyjścia do osiągnięcia wiodącej pozycji rynkowej.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

W swoim przemówieniu pan Chung podkreślił, że „kluczowym celem firmy jest ustanowienie nowych reguł rynkowych”. Hyundai będzie kierował się tym celem przeprowadzając zmiany w Hyundai Motor Group, które objąć mają zarówno wielkie inwestycje oraz partnerstwa na dużą skalę, jak i mniejsze działania operacyjne. Pan Chung ogłosił, że od 2020 roku Hyundai zamierza osiągnąć wymierne rezultaty w różnych obszarach biznesowych. Przesłanie tegorocznego wystąpienia Executive Vice Chair Chunga dotyczyło także wypracowania konkretnego planu średnio- i długoterminowego, który zapewni osiągnięcie założeń firmy, jak również harmonogramu jego realizacji we współpracy ze wszystkimi pracownikami.

Jeżeli będziemy wspólnie pracować nad doskonaleniem naszych możliwości technologicznych, biznesowych i organizacyjnych, to jestem przekonany, że przezwyciężymy wszelkie trudności i zdobędziemy jeszcze większe zaufanie Klientów.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

W swoim przemówieniu pan Chung podkreślił, że „kluczowym celem firmy jest ustanowienie nowych reguł rynkowych”. Hyundai będzie kierował się tym celem przeprowadzając zmiany w Hyundai Motor Group, które objąć mają zarówno wielkie inwestycje oraz partnerstwa na dużą skalę, jak i mniejsze działania operacyjne. Pan Chung ogłosił, że od 2020 roku Hyundai zamierza osiągnąć wymierne rezultaty w różnych obszarach biznesowych. Przesłanie tegorocznego wystąpienia Executive Vice Chair Chunga dotyczyło także wypracowania konkretnego planu średnio- i długoterminowego, który zapewni osiągnięcie założeń firmy, jak również harmonogramu jego realizacji we współpracy ze wszystkimi pracownikami.

Chciałbym ponownie zaznaczyć, że wszystkie nasze wysiłki na rzecz zmian i wprowadzania innowacji mają na uwadze jeszcze większe zadowolenie Klientów z naszych produktów i usług, gdyż jest ono podstawową wartością i kapitałem naszej firmy”, powiedział Chung. Podzielił się również przemyśleniami na temat podstawowego celu działalności biznesowej Hyundai Motor Group. „Rozwój mobilności zapewnił ludziom więcej czasu dla siebie i radości z życia.

Euisun Chung Executive Vice Chair Wykonawczy Hyundai Motor Group

W przesłaniu noworocznym na 2020 rok wspomniał także o planach Hyundai odnośnie rozwoju nowych technologii i projektów z zakresu inteligentnej mobilności. Mają one dotyczyć robotyki, miejskiej mobilności powietrznej, pojazdów latających i inteligentnych miast, które będą rozwijać się wraz z przemysłem samochodowym.


Hyundai Motor Group współpracuje z partnerami z wielu branż na całym świecie. Wiceprezes zapowiedział kontynuację tej współpracy. „Będziemy dążyć do poszukiwania różnych możliwości innowacji także poza naszą firmą. Podążymy wszędzie tam, gdzie znajdziemy nowe technologie, nową wizję i talenty do wspierania naszej innowacyjności.” - powiedział.


Spotkanie noworoczne Hyundai Motor Group było transmitowane online w czasie rzeczywistym, tak, aby wszyscy pracownicy mogli wziąć w nim udział.

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii i sieci w ostatnich latach, to, co do niedawna było tylko wyobrażeniem, staje się rzeczywistością, także w branży motoryzacyjnej.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

Hyundai ma utrzymać pozycję lidera w obszarze samochodów elektrycznych, w tym także pojazdów wodorowych i infrastruktury dla nich, oraz komercjalizacji jazdy autonomicznej i usług mobilności.

Aby umocnić naszą wiodącą pozycję w dziedzinie pojazdów zelektryfikowanych, do 2025 roku planujemy posiadać w swojej ofercie 44 zelektryfikowane modele, w tym 11 modeli z napędem czysto elektrycznym. Będziemy także wspierać rozwój platform i komponentów samochodów elektrycznych.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

W 2019 roku Hyundai Motor Group posiadała w swoim portfolio 24 zelektryfikowane modele. Do 2025 roku zostanie ono rozszerzone do 44 modeli: 13 modeli hybrydowych, 6 modeli hybrydowych typu plug-in, 23 pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym i 2 pojazdów elektrycznych na ogniwa paliwowe. W szczególności oferta samochodów o napędzie czysto elektrycznym rozszerzy się z 9 modeli w zeszłym roku do 23 modeli do 2025 roku. Poczynając od roku 2024, na rynek wprowadzane będą modele elektryczne oparte o nowe rozwiązania projektowe.


W tym roku Hyundai Motor Group planuje zwiększyć sprzedaż modeli zelektryfikowanych, dodając wersje hybrydowe i hybrydowe typu plug-in do swoich najlepiej sprzedających się modeli SUV, w tym Hyundai SANTA FE, Hyundai TUCSON i Kia Sorento.

W szczególności osiągniemy sukces w branży pojazdów elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi, w której możemy pochwalić się najwyższą na świecie konkurencyjnością technologiczną. Dostarczymy systemy ogniw paliwowych Klientom nie tylko z branży motoryzacyjnej, ale także z innych sektorów. Ponadto nadamy nowy impuls do rozwoju ekosystemu wodorowego, współpracując z partnerami z całego świata.

Euisun Chung Wiceprezes Wykonawczy Hyundai Motor Group

W 2019 roku Hyundai Motor Group podpisał umowę z Cummins Inc., światowym liderem w dziedzinie silników i generatorów, mającą na celu wspólne opracowanie i komercjalizację elektrycznych i wodorowych układów napędowych, przy wykorzystaniu systemu ogniw paliwowych firmy Hyundai oraz elektrycznych układów napędowych, akumulatorów i technologii sterowania firmy Cummins. W tym roku Hyundai planuje rozpoczęcie dostaw systemów ogniw paliwowych do firmy Cummins oraz wejście na rynek amerykański, a następnie na rynek europejski.


W przyszłości Hyundai Motor Group planuje dostarczać systemy ogniw paliwowych dla sektora transportu,  do samochodów, statków, pojazdów szynowych i wózków widłowych, oraz dla sektora energetycznego, na cele produkcji i magazynowania energii elektrycznej. Do 2030 roku Hyundai będzie dostarczać na całym świecie około 200 000 systemów ogniw paliwowych rocznie. Hyundai stworzy jednocześnie w Korei możliwość produkcji 500 000 samochodów wodorowych na rok.


Hyundai Motor Group zacieśni współpracę z partnerami w Korei, takimi jak Hydrogen Energy Network (HyNet), a także partnerami zagranicznymi, w tym Saudi Aramco, w celu zwiększenia dostaw i stacji ładowania wodoru. Ponadto firma rozszerzy strategiczną współpracę z powiązanymi przedsiębiorstwami na całym świecie w celu stworzenia infrastruktury wodorowej.

W kluczowej dla branży samochodowej dziedzinie pojazdów autonomicznych planujemy osiągnąć najwyższą na świecie konkurencyjność z zakresu bezpieczeństwa i innowacji technologicznych. Przyczyni się do tego wspólne przedsięwzięcie z firmą Aptiv w Stanach Zjednoczonych, którego celem jest komercjalizacja technologii autonomicznej jazdy w roku 2023.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group dąży do przyspieszenia rozwoju technologii jazdy autonomicznej i komercjalizacji pojazdów autonomicznych na poziomie czwartym i piątym w najbliższej przyszłości. Po opracowaniu platformy do jazdy autonomicznej do roku 2022, Hyundai planuje obsługiwać pojazdy autonomiczne w wybranych regionach świata w roku 2023, aby w drugiej połowie roku 2024 uruchomić ich produkcję komercyjną.

W tym roku w kluczowych regionach świata: Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji, zakładamy spółki działające w obszarze szybko rozwijającej się branży usług car-sharingu oraz przewozu osób, oraz planujemy dalej je rozwijać.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group zapoczątkuje powyższą inicjatywę rozpoczęciem działalności w Los Angeles za pośrednictwem założonej w zeszłym roku firmy MoceanLab. Oferowana usługa car-sharingu pozwala na swobodny wynajem i zwrot samochodów na terenie Los Angeles. Hyundai Motor Group rozszerzy także ofertę modeli w ramach usługi subskrypcji pojazdów w Rosji, która została po raz pierwszy zaprezentowana w Moskwie w roku ubiegłym.

 

Hyundai Motor Group rozszerzy zakres współpracy z firmami dostarczającymi usługi mobilności, takimi jak Grab w Azji południowo-wschodniej i Ola w Indiach. We współpracy z firmą Grab, największą firmą z branży w regionie, Hyundai planuje zaoferowanie usługi przewozu osób typu Uber pojazdami elektrycznymi. W ubiegłym roku Hyundai zaopatrzył Grab w 200 SUV-ów Hyundai KONA Electric, poruszających się na terenie Singapuru. W tym roku planowane jest rozszerzenie obszaru o inne kraje Azji południowo-wschodniej, między innymi Indonezję.

 

Executive Vice Chair Chung poinformował również, że Hyundai Motor Group opracuje nowe technologie w dziedzinie robotyki, miejskiej mobilności powietrznej, osobistych pojazdów latających i inteligentnych miast.

 

Niedawno firma Hyundai Motor ujawniła zdjęcia swoich przyszłych rozwiązań w zakresie miejskiej mobilności. Prezentując koncept Osobistego Pojazdu Latającego (PAV) oraz Specjalnego Pojazdu Naziemnego (PBV), Hyundai wkroczył w nową erę. Wizja Hyundai zakłada zbudowanie nowych systemów transportowych, w tym także koncepcję z obszaru infrastruktury miejskiej, nazwaną Hub (ośrodek). Zadokowane i podłączone do Hubu pojazdy PBV i PAV stworzą nową przestrzeń publiczną. Koncepcje te, jako część wizji mobilności dla ludzkości firmy Hyundai Motor, zostały zaprezentowane podczas Consumer Electronics Show 2020.

 

W ciągu najbliższych pięciu lat wartość inwestycji Hyundai Motor Group wyniesie ponad 100 bilionów KRW (około 87 miliardów dolarów), 20 bilionów KRW rocznie.

 

Innowacje biznesowe

Planujemy wyeliminować wszystkie nieistotne i nieekonomiczne obszary działania naszej firmy oraz dążymy do innowacji kosztowych poprzez wspieranie nowych pomysłów i rozwoju technologii.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

Zastosowanie nowych rozwiązań projektowych w samochodach elektrycznych ma zoptymalizować ich koszty produkcji oraz rentowność poprzez możliwość zastosowania tych samych komponentów w różnych modelach. Ma także zapewnić elastyczny system produkcji, odpowiadający na globalne zapotrzebowanie.

 

Zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym Executive Vice Chair Chung podkreślił potrzebę wprowadzenia systemu zarządzania zorientowanego na zysk, opartego o administrację regionalną, ze wsparciem siedziby głównej.

 

W 2019 roku Hyundai Motor Group ustanowił system centrów regionalnych na całym świecie oraz zwiększył ich niezależność i zakres odpowiedzialności. Celem tej zmiany była poprawa regionalnej rentowności oraz zwiększenie bieżącej i przyszłej konkurencyjności biznesowej.

Innowacja kultury korporacyjnej

Dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w branżach przyszłości musi być w każdym z nas

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

Podkreślając potrzebę innowacji w obszarze kultury korporacyjnej, pan Chung poprosił pracowników, aby „nie myśleli o sobie jako o pracownikach dużej organizacji, ale jako o początkujących przedsiębiorcach, którzy nieustannie szukają nowych wyzwań i cechują się kreatywnym sposobem myślenia”.

W 2019 roku Hyundai Motor Group rozpoczął proces zmian w kulturze korporacyjnej. Aby zachęcić do innowacyjnego sposobu myślenia i pracy, firma zaproponowała pracownikom nowe możliwości oraz większą odpowiedzialność. Hyundai Motor Group planuje także wprowadzenie nowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, którego celem jest ograniczenie i konsolidacja nazw stanowisk.


Klienci na pierwszym miejscu

Zadowolenie Klientów z naszych produktów i usług są ważniejsze niż nasz własny rozwój. To podstawowa wartość i kapitał Hyundai Motor Group.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

W zeszłym roku podczas spotkania z inwestorami z funduszu inwestycyjnego Carlyle, Wiceprezes podobnie odpowiedział na pytanie dotyczące strategicznych założeń Hyundai Motor Group, mówiąc, że najważniejsze jest podejmowanie działań i decyzji zorientowanych na Klienta.


Na zakończenie tegorocznego przemówienia Chung wyraził wdzięczność wobec wszystkich pracowników firmy, byłych i obecnych, a także osób z firm partnerskich, za ich niestrudzone wysiłki, umożliwiające rozwój Hyundai Motor Group na przestrzeni lat.

Proszę, abyście zrobili wszystko, co w Waszej mocy, byśmy w 2020 roku energicznie posuwali się naprzód, wierząc, że wszyscy przyczyniamy się do przyszłego rozwoju.

Euisun Chung Executive Vice Chair Hyundai Motor Group

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.