14.03.2022 Informacja prasowa

Hyundai Motor przyspiesza realizację strategii elektryfikacji, obierając za cel zdobycie 7% globalnego rynku EV do 2030 roku

  • Prezes Hyundai Motor, Jaehoon Chang, przedstawił plan działania i strategię firmy w zakresie elektryfikacji na forum CEO Investor Day w 2022 roku
  • Hyundai zamierza osiągnąć sprzedaż na poziomie 1,87 mln pojazdów elektrycznych (BEV) rocznie do 2030 roku poprzez m.in. wprowadzenie 17 nowych modeli BEV do 2030 roku: 11 modeli Hyundai i 6 luksusowej marki Genesis
  • Maksymalizacja wydajności akumulatorów litowo-jonowych; opracowanie technologii dla baterii nowej generacji w ramach kompleksowej strategii firmy w zakresie akumulatorów
  • Wzmocnienie konkurencyjności pojazdów typu BEV poprzez zwiększenie możliwości ich i oprogramowania: wprowadzenie zintegrowanej architektury modułowej (IMA) w 2025 roku; 12 bilionów wonów (KRW) przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności oprogramowania w obszarach takich jak łączność i jazda autonomiczna
  • Hyundai spodziewa się zainwestować łącznie 95,5 biliona wonów (KRW) w przyszłą działalność do 2030 roku: w tym 19,4 biliona wonów na elektryfikację
  • Firma ma na celu osiągnięcie 10% lub wyższej marży zysku operacyjnego w przypadku pojazdów typu BEV; w ujęciu konsolidacyjnym spółka dąży do osiągnięcia 10% marży zysku operacyjnego
  • Dążenie do zrównoważonego postępu poprzez zwiększenie konkurencyjności pojazdów i oprogramowania w pojazdach elektrycznych, jak zapowiedział dyrektor generalny Chang

Materiał prasowy

Firma Hyundai Motor Company przedstawiła dziś strategię, która ma przyspieszyć realizację ambicji związanych z elektryfikacją gamy samochodów, jako elementu dążenia przez firmę do zrównoważonego rozwoju.

Prezes i Dyrektor Generalny Jaehoon Chang jak i inni dyrektorzy przedstawili plany akcjonariuszom i inwestorom oraz innym zainteresowanym stronom na wirtualnym forum „2022 CEO Investor Day”. Firma przedstawiła także cele sprzedażowe i finansowe, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Plan rozwoju elektrycznych pojazdów marki Hyundai (BEV) jest wspierany przez wzmocnienie oferty pojazdów BEV, optymalizację zdolności produkcyjnych oraz zapewnienie konkurencyjności pojazdów i oprogramowania. Zgodnie z planem firma zamierza zwiększyć roczną globalną sprzedaż samochodów typu BEV do 1,87 miliona egzemplarzy, a więc zapewnić sobie 7% udziału w globalnym rynku do 2030 roku.

Hyundai przedstawił również swoje średnio- i długoterminowe cele finansowe. Firma przeznaczyła 95,5 bilionów wonów (KRW) na przyszłe inwestycje do 2030 roku, w tym 19,4 bilionów wonów na elektryfikację i 12 bilionów KRW na oprogramowania.

Do 2030 roku Hyundai dąży również do osiągnięcia marży zysku operacyjnego na poziomie 10 procent lub wyższej, w przypadku aut elektrycznych oraz do zwiększenia konkurencyjności pojazdów i oprogramowania dzięki rozszerzonej ofercie. W ujęciu skonsolidowanym ma na celu zapewnienie marży zysku operacyjnego na poziomie 10 procent.

Hyundai z powodzeniem przyspiesza przejście na elektryfikację i staje się światowym liderem w branży pojazdów elektrycznych pomimo trudnego środowiska biznesowego spowodowanego globalnym niedoborem chipów i trwającą pandemią. Wraz z naszymi znaczącymi wysiłkami na rzecz poprawy jakości pojazdów elektrycznych, Hyundai Motor będzie nadal zabezpieczać swoją działalność jako „dostawca rozwiązań mobilnych” dzięki zaawansowanym technologiom nie tylko sprzętu, ale także oprogramowania

Jaehoon Chang Prezes

Wzmocnienie gamy pojazdów typu BEV

Hyundai Motor podniesie roczną sprzedaż pojazdów elektrycznych do 1,87 miliona egzemplarzy do 2030 roku z wcześniej zapowiadanych 560 000 egzemplarzy do 2025 roku. Firma zamierza zdobyć 7% udziału w globalnym rynku pojazdów typu BEV.

Hyundai planuje wprowadzić 17 samochodów elektrycznych – 11 modeli marki Hyundai oraz 6 modeli luksusowej marki Genesis do 2030 roku w ramach poszerzania gamy pojazdów typu BEV.

Nowe samochody elektryczne Hyundaia będą obejmować trzy osobowe, sześć SUV-ów, jeden lekki samochód dostawczy oraz jeden pojazd nowego typu. W tym roku Hyundai rozpoczyna sprzedaż modelu IONIQ 6, a w 2024 roku IONIQ 7.

W luksusowej marce Genesis, linia aut elektrycznych składa się z dwóch samochodów osobowych i czterech SUV-ów, w tym zelektryfikowanego GV70, który zostanie wprowadzony na rynek w tym roku. Od 2025 roku wszystkie nowo wprowadzone na rynek modele Genesis będą zelektryfikowane.

Prezentacja Prezesa Hyundai Motor Company

Optymalizacja możliwości produkcyjnych pojazdów elektrycznych

Hyundai Motor dąży do stworzenia wysokowydajnego procesu produkcji pojazdów typu BEV, aby przyspieszyć elektryfikację. Hyundai Motor Global Innovation Center w Singapurze (HMGICS), kamień węgielny innowacji w łańcuchu wartości mobilności firmy, zbuduje skoncentrowaną na człowieku, innowacyjną platformę produkcyjną. Oczekuje się, że platforma przyniesie radykalne innowacje w zakresie wydajności produkcji, dzięki elastycznemu systemowi produkcji, zaawansowanej automatyzacji i bliźniaczej technologii cyfrowej. Innowacja zostanie w przyszłości rozszerzona na zakłady na całym świecie.

Poza istniejącymi zakładami produkcyjnymi BEV zlokalizowanymi w Korei i Czechach, Hyundai planuje stopniowo rozbudowywać swoje zakłady produkcyjne BEV, zaczynając od niedawno uruchomionej fabryki w Indonezji. Indonezyjski zakład rozpocznie produkcję BEV w tym roku, aby pomóc w zwiększeniu wielkości produkcji.

Wraz z rozwojem baz produkcyjnych BEV firma stara się zwiększyć lokalny wskaźnik zakupów baterii poprzez strategiczne sojusze z firmami zajmującymi się tą technologią w głównych regionach, w tym w USA, w celu zapewnienia wystarczającego zaopatrzenia w akumulatory. Dzięki tym sojuszom firma spodziewa się, że od 2025 roku pozyska ponad 50 procent akumulatorów litowych nowej generacji do pojazdów typu BEV.

Ponadto Hyundai zdywersyfikuje pozyskiwanie akumulatorów, aby skonsolidować konkurencyjność przyszłych pojazdów elektrycznych. Firma zapewniła wystarczające dostawy akumulatorów, aby spełnić swoje cele sprzedażowe do 2023 roku. Hyundai planuje kontynuować współpracę z różnymi firmami produkującymi akumulatory w celu zabezpieczenia równowartości 170 GWh do swoich modeli, w tym również dla luksusowej marki Genesis do 2030 roku.

Jeśli chodzi o akumulatory nowej generacji, takie jak akumulatory ze stałym elektrolitem, Hyundai współpracuje z różnymi globalnymi partnerami w celu poprawy gęstości energii i ich opłacalności

Zapewnienie konkurencyjności pojazdów i oprogramowania

Hyundai Motor planuje wprowadzić zintegrowaną architekturę modułową (IMA), rozwiniętą z elektrycznej globalnej platformy modułowej (E-GMP), która jest podstawą modeli IONIQ 5 i GV60, wprowadzonych z sukcesem w 2021 roku. IMA będzie wykorzystywana nie tylko jako platforma pasażerskiego pojazdu typu BEV, ale także jako ekskluzywna platforma dla pojazdu specjalnego przeznaczenia (PBV). Platforma nie tylko usprawni procesy produkcyjne, ale także obniży koszty produkcji.

IMA jest opracowywana w celu standaryzacji nie tylko podwozia, ale także systemów akumulatorów i silnika. Innowacyjna architektura może być stosowana w modelach BEV we wszystkich segmentach, poprawiając zasięg jazdy.

W przeciwieństwie do istniejącego systemu BEV, który wykorzystuje różne typy akumulatorów dla różnych modeli, IMA można wyposażyć w znormalizowane zestawy akumulatorów, które można elastycznie podłączać niezależnie od modelu, aby poprawić efektywność kosztową. Dzięki systemowi „cell-to-pack” nowa architektura może zapewnić wystarczającą gęstość energii i skrócić czas ładowania.

Pięć typów ustandaryzowanych silników zostanie również zainstalowanych na IMA zgodnie z potrzebami modelu. Ten modułowy system silnika może zapewnić konkurencyjność pod względem kosztów i masy, a także sprawności silnika.

Hyundai Motor będzie również dążyć do opracowania architektury oprogramowania, aby zapewnić klientom satysfakcjonujące wrażenia z użytkowania samochodu. Firma planuje zastosować aktualizację bezprzewodową (OTA) do nowych modeli, które zostaną wprowadzone na rynek pod koniec 2022 roku, a do 2025 roku rozszerzyć ją na wszystkie modele Hyundaia. Ponadto do 2030 roku liczba zintegrowanych jednostek sterujących może zostać zmniejszona o jedną trzecią.

W przypadku technologii jazdy autonomicznej, od drugiej połowy tego roku w Genesis G90 zostanie zastosowany Highway Driving Pilot (HDP), funkcja autonomicznej jazdy poziomu 3. Motional (spółka joint venture Hyundai Motor Group i Aptiv, zajmująca się jazdą autonomiczną) planuje rozszerzyć obszar obsługi pojazdu robotaxi opartego na IONIQ 5 po rozpoczęciu jej usług komercyjnych w 2023 roku i rozpocząć w tym roku usługi dostawcze w ramach współpracy z Uber Eats.

Hyundai dokona transformacji oprogramowania, rozszerzając obszary biznesowe związane z mobilnością, łącznością i innymi usługami opartymi na danych oraz zwiększając konkurencyjność oprogramowania. W tym celu firma utworzy wyspecjalizowane centra doskonalenia rozwoju oprogramowania w Korei i za granicą.

Do 2030 roku firma zainwestuje łącznie 12 bilionów wonów (KRW) w celu zwiększenia konkurencyjności w zakresie oprogramowania, w tym 4,3 bilionów na rozwój technologii, takich jak łączność i autonomiczna jazda, 4,8 bilionów na strategiczne inwestycje dla start-upów i instytucji badawczych oraz 2,9 bilionów na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Po 2030 roku firma zamierza osiągnąć, przychody z działalności związanej z oprogramowaniem na poziomie 30 procent całkowitej sprzedaży.

Prezentacja Vice Prezesa i Dyrektora Finansów i Księgowości Hyundai Motor Company

Cele finansowe

Hyundai ujawnił również średnio- i długoterminowe cele finansowe do 2030 roku, w tym inwestycje w wysokości 95,5 bilionów wonów (KRW). Z całości inwestycji 39,1 bilionów zostanie przeznaczone na badania i rozwój, a 43,6 bilionów na nakłady inwestycyjne mające na celu zwiększenie konkurencyjności biznesu, natomiast 12,8 bln KRW zostanie przeznaczone na inwestycje strategiczne.

Plan wydatków o wartości 95,5 bilionów wonów (KRW) obejmuje 19,4 bilonów na inwestycje w dziedzinie elektryfikacji w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych pojazdów elektrycznych, budowy stacji ładowania i zaangażowania w strategiczne sojusze technologiczne.

Do 2030 roku Hyundai zamierza osiągnąć docelową marżę zysku operacyjnego na poziomie co najmniej 10 procent w przypadku pojazdów elektrycznych poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży i innowacyjną strukturę kosztów. Wzmocniona oferta pojazdów elektrycznych, rozwój wydajnych akumulatorów nowej generacji oraz IMA pomogą firmie osiągnąć cele finansowe. W ujęciu skonsolidowanym firma postawiła sobie za cel osiągnięcie marży operacyjnej na poziomie 10 procent.

Jak poinformowała firma na początku tego roku, Hyundai zamierza osiągnąć 13-14% skonsolidowanego wzrostu przychodów i 5,5-6,5% rocznej skonsolidowanej marży zysku operacyjnego w 2022 roku. Firma zamierza osiągnąć łączną sprzedaż pojazdów na poziomie ponad 4,3 miliona egzemplarzy.

Hyundai Motor dąży również do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy poprzez przyjazną dla rynku politykę zwrotów. Pomimo obaw o niepewność otoczenia biznesowego w 2022 roku, firma planuje utrzymanie corocznej polityki dywidendowej na tym samym poziomie co w ubiegłym roku.

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.