18.12.2020 Informacja prasowa

Hyundai Motor ogłosił Strategię 2025

 • Aktualna Strategia 2025 Hyundai została ogłoszona podczas forum CEO Investor Day 2020
 • Strategia opiera się na trzech filarach: inteligentnych rozwiązaniach mobilnych, inteligentnej mobilności oraz wykorzystaniu wodoru
 • Strategia 2025 skupia się wokół czterech obszarów: elektromobilności, miejskiej mobilności powietrznej, technologii autonomicznej jazdy i wodorowych ogniwach paliwowych
 • Hyundai zamierza osiągnąć wiodącą pozycję na światowym rynku pojazdów elektrycznych w perspektywie średnio- i długoterminowej:
  - Hyundai planuje osiągnąć 8~10 procent udziałów w światowym rynku samochodów elektrycznych
  - od 2021 roku Hyundai rozszerzy zelektryfikowaną ofertę o modele z submarki IONIQ
  - Hyundai w pełni zelektryfikuje swoją ofertę na głównych światowych rynkach do 2040 roku
 • Hyundai oferuje Klientom innowacyjne doświadczenie, dzięki zaangażowaniu w miejską mobilność:
  - Hyundai zamierza osiągnąć wiodącą pozycję w technologiach i ekosystemie miejskiej mobilności powietrznej
  - Hyundai zbuduje gamę pasażerskich i ciężarowych pojazdów latających - Hyundai opracuje układ napędowy z wodorowymi ogniwami paliwowymi dla miejskiej mobilności
 • Hyundai przyspieszy komercjalizację technologii autonomicznej jazdy:
  - Hyundai zastosuje funkcję Over-the-Air (OTA) od 2021 roku
  - Hyundai zaoferuje nowe modele wyposażone w systemy autonomicznej jazdy trzeciego poziomu do 2022 roku
 • Hyundai umacnia pozycję światowego lidera w dziedzinie wodorowych ogniw paliwowych:
  - Hyundai wprowadza nową markę systemu ogniw paliwowych pod nazwą HTWO
  - Opracowanie systemu ogniw paliwowych nowej generacji o zwiększonej wydajności i trwałości
 • Hyundai zainwestuje 60,1 bln KRW do 2025 r., aby wesprzeć długoterminowy wzrost:
  - Hyundai planuje osiągnięcie 8-procentowej marży operacyjnej w sektorze motoryzacyjnym w 2025 roku
  - Celem firmy Hyundai jest osiągnięcie około 5-procentowego udziału w światowym rynku motoryzacyjnym

Materiał prasowy

Podczas CEO Investor Day 2020, które odbyło się w wirtualnej formie w Seulu, Hyundai Motor Company ogłosił aktualizację strategii biznesowej do roku 2025.

18 grudnia 2020 - Podczas CEO Investor Day 2020, które odbyło się w wirtualnej formie w Seulu, Hyundai Motor Company ogłosił aktualizację strategii biznesowej do roku 2025.


Kompleksowa strategia średnio- i długoterminowa, przedstawiona przez Prezesa i Dyrektora Generalnego Wonhee Lee oraz inne osoby na stanowiskach kierowniczych, w tym akcjonariuszy i inwestorów, nakreśla plan firmy osiągnięcia pozycji lidera mobilności przyszłości.


Strategia 2025 opiera się o trzy kluczowe filary: zwiększenie konkurencyjności biznesu motoryzacyjnego poprzez elektryfikację, osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie usług mobilności oraz ustanowienie inicjatyw na rzecz rozwoju ekosystemu wodorowego. Hyundai zamierza zaoferować Klientom innowacyjne i wszechstronne doświadczenia związane z mobilnością: rozwój pojazdów elektrycznych, rozwój miejskiej mobilności powietrznej (UAM), rozwój technologii autonomicznej jazdy oraz systemu wodorowych ogniw paliwowych.

Rok 2020 był pierwszym rokiem wdrażania założeń Strategii 2025, pomimo trudności w prowadzeniu biznesu spowodowanych globalną pandemią COVID-19. Hyundai wprowadził nowe sposoby reagowania na szybko zmieniające się warunki. Oprócz nieustających wysiłków na rzecz poprawy rentowności, Hyundai Motor będzie w dalszym ciągu dokonywał średnio- i długoterminowych inwestycji, aby położyć podwaliny pod trwały wzrost w nadchodzących latach

Wonhee Lee Prezes i Dyrektor Generalny Hyundai Motor Company

Podczas CEO Investor Day 2020 kierownictwo Hyundai Motor, w tym Albert Biermann, Prezes i Szef Działu Badawczo-Rozwojowego Hyundai Motor Group; Jaiwon Shin, Wiceprezes Wykonawczy i Szef Działu UAM; Saehoon Kim, Starszy Wiceprezes i Dyrektor Centrum Ogniw Paliwowych; oraz Woongjun Jang, Wiceprezes i Szef Działu Autonomicznej Jazdy, przedstawili założenia w każdym z głównych obszarów biznesowych.


Hyundai Motor przedstawił również średnio- i długoterminowe cele finansowe, które obejmują inwestycję w wysokości 60,1 bln KRW do 2025 r., zapewniającą osiągnięcie 8-procentowej marży operacyjnej w sektorze motoryzacyjnym oraz 5-procentowego udziału w światowym rynku motoryzacyjnym.


Zaktualizowana Strategia 2025

Na początku pandemii COVID-19 Hyundai Motor przewidział, że kryzys szybko zdigitalizuje przemysł motoryzacyjny i zwiększy zapotrzebowanie Klientów na zrównoważone rozwiązania, a także przyspieszy przejście od paliw kopalnych do elektryfikacji, dzięki zwiększonym inwestycjom w ekosystem wodorowy na całym świecie.

Pojazdy elektryczne


Począwszy od premiery IONIQ 5 w 2021 roku, Hyundai planuje do 2025 roku sprzedawać 560 000 pojazdów elektrycznych rocznie. Firma zamierza wprowadzić 12 całkowicie elektrycznych modeli, w tym pojazdy zbudowane na platformie E-GMP – nowej platformie Hyundai Motor Group dedykowanej do pojazdów elektrycznych.


W perspektywie średnio- i długoterminowej Hyundai zamierza osiągnąć pozycję lidera na rynku pojazdów elektrycznych i z 8~10 procentowym udziałem w rynku światowym do 2040 r. Od 2030 r. firma będzie stopniowo rozszerzać ofertę pojazdów elektrycznych na kluczowych rynkach, takich jak USA, Europa i Chiny. Hyundai będzie także wspierać popularyzację pojazdów elektrycznych na rynkach wschodzących, takich jak Indie, Rosja i Brazylia, dzięki bardziej zróżnicowanej gamie modeli elektrycznych. Hyundai zamierza jednocześnie zwiększyć konkurencyjność produkcji poprzez zwiększoną standaryzację części i obniżenie kosztów. Aby sprostać zróżnicowanym potrzebom Klientów w poszczególnych regionach, firma planuje realizować lokalne strategie produkcji.


Oprócz wprowadzania wiodących modeli samochodów elektrycznych, Hyundai podejmie również wysiłki w zakresie infrastruktury ładowania, a także w obszarze akumulatorów. Firma planuje zbudować w Korei 20 szybkich stacji ładowania do 2021 r. Na rynkach zagranicznych natomiast nadal będzie realizować projekty sieci szybkiego ładowania z różnymi partnerami, na wzór współpracy z IONITY w Europie.


Nowy model elektryczny luksusowej marki Genesis pojawi się w 2021 r. Poza rynkami Korei i Stanów Zjednoczonych, marka Genesis ma być rozwijana w Chinach i w Europie.

Miejska Mobilność Powietrzna (UAM)


Jako dostawca rozwiązań w zakresie inteligentnej mobilności, Hyundai Motor będzie nadal rozwijać miejską mobilność powietrzną - innowacyjny środek transportu, który pomoże zmniejszyć zatłoczenie w miastach i poprawić jakość życia ludzi.


Na styczniowych targach CES 2020 Hyundai przedstawił swoją wizję mobilności przyszłości, przedstawiając model koncepcyjny UAM S-A1, który został opracowywany w oparciu o cztery zasady: bezpieczne, ciche, przystępne cenowo i zorientowane na człowieka rozwiązania.


Aby odegrać wiodącą rolę na rynku UAM, Hyundai Motor zbuduje gamę pojazdów latających, która obejmie zarówno sektor transportu pasażerskiego, jak i ciężarowego.


Firma planuje wprowadzić bezzałogowy system statków powietrznych (UAS) z napędem hybrydowym w 2026 r., a w 2028 r. uruchomić całkowicie elektryczny model latający, dostosowany do poruszania się w miastach. W latach 30. XXI wieku firma planuje uruchomienie lokalnej mobilności powietrznej, która połączy sąsiednie miasta.


Hyundai zamierza od razu projektować modele latające z założeniem skalowalnej produkcji komercyjnej. Ponadto Hyundai planuje opracowanie wodorowego układu napędowego dla lotnictwa, wykorzystującego własną technologię ogniw paliwowych, która ma zapewnić niezrównaną wydajność i zasięg lotu.


Hyundai będzie nadal współpracował z różnymi podmiotami, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, aby stworzyć bezpieczny i wydajny ekosystem miejskiej mobilności powietrznej dla społeczeństwa.

Technologia Autonomicznej Jazdy


Hyundai Motor przyspiesza swoje wysiłki na rzecz rozwoju technologii autonomicznej jazdy, zwłaszcza w obszarze fuzji sensorycznej i zintegrowanego sterownika.


Hyundai stosuje technologię fuzji, która integruje i przetwarza informacje zebrane z różnych czujników, takich jak kamery i radary. Firma doda więcej kamer i zacznie używać lidarów w pojazdach produkowanych masowo, aby jeszcze bardziej poprawić dokładność rozpoznawania.


Hyundai opracowuje także zintegrowany kontroler nowej generacji, dodając wydajne procesory do istniejącego kontrolera. W kontrolerze nowej generacji można będzie zastosować różne zaawansowane technologie, takie jak technologia autonomicznej jazdy poziomu 3., funkcje samodzielnego parkowania i technologia rozpoznawania obrazu oparta na zaawansowanym uczeniu się. W szczególności funkcja aktualizacji OTA (Over-the-Air) zostanie od 2021 roku zastosowana w oparciu o to rozwiązanie. Zostanie również wprowadzona funkcja na żądanie (FoD).


Od 2022 roku Hyundai planuje oferować modele wyposażone w technologię autonomicznej jazdy poziomu 3. Ponadto firma przyspieszy komercjalizację technologii poziomu 4. i 5. poprzez współpracę z partnerami na całym świecie. Utworzenie Motional Inc., spółki joint venture pomiędzy Hyundai i Aptiv lnc., jest częścią zaangażowania Hyundaia na rzecz globalnej współpracy. Hyundai planuje kontynuować współpracę i strategiczne inwestycje w globalne firmy w USA, Chinach i Izraelu, jednocześnie kontynuując wewnętrzne wysiłki na rzecz rozwoju technologii autonomicznej jazdy o różnych zastosowaniach.

System ogniw paliwowych


W trakcie CEO Investor Day 2020, Hyundai zaprezentował HTWO, nową markę wiodącego na świecie systemu wodorowych ogniw paliwowych. Opierając się na ponad 20-letnim doświadczeniu w technologii wodorowych ogniw paliwowych, marka przedstawi wodór jako pozytywną energię dla ludzkości. HTWO pochodzi od H2 - cząsteczki wodoru, od H – pierwszej litery ang. słowa Hydrogen, czyli Wodór oraz od H – pierwszej litery ang. słowa ang. Humanity, czyli Ludzkość. Wprowadzenie na rynek nowej marki ogniw paliwowych ułatwi globalną działalność firmy Hyundai w tym obszarze i rozwinie ekosystem wodorowy.


Wraz z wprowadzeniem HTWO Hyundai intensyfikuje wysiłki na rzecz rozwoju systemu wodorowych ogniw paliwowych nowej generacji, który można zastosować w różnych formach mobilności, takich jak miejska mobilność powietrzna, samochody, statki i pociągi. System ogniw paliwowych nowej generacji będzie nie tylko dostępny dla wielu różnych produktów i usług związanych z mobilnością, ale także zapewni zwiększoną wydajność i trwałość w przystępnej cenie, o lżejszej architekturze i zwiększonej gęstości energii. Dzięki systemowi ogniw paliwowych nowej generacji firma zamierza zaoferować wysoce wydajną i zróżnicowaną gamę pojazdów napędzanych wodorem.


Dzięki strategicznym partnerstwom z firmami zajmującymi się wodorem, energią i logistyką na całym świecie, Hyundai Motor stale rozszerza działalność w zakresie systemów ogniw paliwowych, przyspieszając rozwój społeczeństwa wodorowego. Zwłaszcza nacisk na rozwój w tym obszarze kładziony jest w Korei, Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach.


Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego na świecie produkowanego masowo pojazdu elektrycznego ix35 z ogniwami paliwowymi w 2013 r., Hyundai rozszerza ofertę pojazdów napędzanych systemem ogniw paliwowych, takich jak SUV NEXO, ciężarówka XCIENT Fuel Cell oraz autobus elektryczny z ogniwami paliwowymi. Hyundai Motor jako członek Rady Wodorowej, globalnego stowarzyszenia wiodących firm energetycznych, transportowych i przemysłowych o wspólnej wizji i długoterminowych ambicjach w zakresie wodoru, jest zaangażowany we wspieranie przejścia na czystą energię.

Cele finansowe


W ramach Strategii 2025 Hyundai ujawnił zaktualizowane średnio- i długoterminowe cele finansowe na lata 2020-2025, w tym inwestycję w wysokości 60,1 bln KRW do 2025 r., plan osiągnięcia 8-procentowej marży operacyjnej w sektorze motoryzacyjnym i 5-procentowego poziom udziału w globalnym rynku motoryzacyjnym. Jest to aktualizacja planu ogłoszonego w grudniu 2019 r., który zostanie zrealizowana pomimo pogorszenia warunków rynkowych związanych z pandemią.


Z łącznej kwoty, 36,6 bln KRW zostanie przeznaczone na badania i rozwój oraz wydatki kapitałowe w celu zwiększenia konkurencyjności w istniejących przedsiębiorstwach, a 23,5 bln KRW zostanie przeznaczone na przyszłe technologie, w tym elektryfikację, wodorowe ogniwa paliwowe, miejską mobilność powietrzną, jazdę autonomiczną, usługi mobilności, łączność, sztuczną inteligencję i robotykę.


W szczególności inwestycje w działalność związaną z elektryfikacją i wodorem wzrosły znacznie do 14,9 bln KRW z 10,4 bln KRW ogłoszonych w zeszłym rok. Ma to związek z wdrożeniem na pełną skalę działalności związanej z wodorem i rozszerzeniem oferty pojazdów elektrycznych.


W przypadku pojazdów z silnikami spalinowymi, na które globalny popyt ma odbudować się po COVID-19, firma skupi się na odzyskaniu rentowności poprzez adaptację platform trzeciej generacji w różnych modelach, optymalizację produkcji w regionalnych centralach, innowacje w handlu detalicznym i globalną ekspansję luksusowej marki Genesis.


W przypadku pojazdów elektrycznych firma umocni swoją wiodącą pozycję, wprowadzając platformę E-GMP. Ma to na celu wzmocnienie konkurencyjności na wszystkich etapach łańcucha wartości pojazdów elektrycznych: od rozwoju, przez produkcję, aż po sprzedaż, w celu osiągnięcia rentowności porównywalnej z rentownością samochodów spalinowych.


Firma stara się również zwiększyć wartość dla akcjonariuszy. Pomimo obaw o niepewność w prowadzeniu biznesu w 2021 roku, spółka planuje brać pod uwagę roczne dywidendy przy rozważaniach nad płynnością i odbudową zysków.

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.