26.07.2023 Informacja prasowa

Hyundai Motor Group i Narodowy Uniwersytet w Seulu otwierają wspólne centrum badań nad akumulatorami, aby zostać globalnym liderem w zakresie elektromobilności

  • Hyundai Motor Group otwiera Joint Battery Research Centre na Uniwersytecie Narodowym w Seulu, w celu zabezpieczenia i rozwoju kluczowych technologii akumulatorów
  • Udana współpraca posłuży osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i stworzeniu dobrze prosperującego ekosystemu badań nad akumulatorami
  • Centrum zbudowane na powierzchni 901 m2, na trzech piętrach, obejmuje siedem laboratoriów badawczych zajmujących się rozwojem i analizą akumulatorów

  • Współpraca ma na celu podjęcie 22 wspólnych projektów badawczych skupionych w czterech kluczowych dziedzinach, w tym na akumulatorach ze stałym elektrolitem i litowo-metalowych

  • Wprowadzenie zaawansowanej infrastruktury badawczej, takiej jak precyzyjny sprzęt do analizy akumulatorów, umożliwi badania i rozwój ukierunkowane na osiągnięcie masowej produkcji

  • Do 2030 roku, Hyundai Motor Group zainwestuje ponad 30 miliardów KRW w celu ułatwienia badań w Joint Battery Research Center

  • Prezes wykonawczy Hyundai Motor Group, Euisun Chung, podkreśla zaangażowanie w osiągnięcie „przywództwa w elektryfikacji” poprzez wspólne wysiłki

Materiał prasowy

Grupa Hyundai Motor ogłosiła dziś, wspólnie z Uniwersytetem Narodowym w Seulu (SNU), inaugurację centrum badawczego Joint Battery Research Center. Wspólny wysiłek między Grupą a SNU ma na celu rozwój technologii akumulatorów i wspieranie współpracy przemysłu i środowiska akademickiego, w celu zdobycia pozycji światowego lidera w dziedzinie akumulatorów.

Ceremonia otwarcia Joint Battery Research Center odbyła się w głównym kampusie Uniwersytetu Narodowego w Seulu i wzięli w niej udział znamienici goście, w tym Euisun Chung, prezes Hyundai Motor Group; Yong Wha Kim, prezes i dyrektor ds. technologii Hyundai Motor Group; Heung Soo Kim, wiceprezes wykonawczy i szef biura strategii globalnej Hyundai Motor Group; oraz Chang Hwan Kim, starszy wiceprezes i szef centrum rozwoju akumulatorów w Hyundai Motor Group.

Z Narodowego Uniwersytetu w Seulu w ceremonii inauguracyjnej uczestniczyli: Hong Lim Ryu, Prezydent Narodowego Uniwersytetu w Seulu; Yoo Suk Hong, dziekan Seoul National University College of Engineering; Seung Hwan Ko, zastępca dziekana ds. badań w College of Engineering; Jong Chan Lee, kierownik Szkoły Inżynierii Chemicznej i Biologicznej; oraz Jang Wook Choi, kierownik Joint Battery Research Center i profesor w Szkole Inżynierii Chemicznej i Biologicznej.

Wspólne centrum badań nad akumulatorami będzie punktem wyjścia dla technologii akumulatorów o ulepszonej wydajności i solidnym bezpieczeństwie, zgodnie z innowacjami Hyundai Motor Group w dziedzinie elektryfikacji. Oczekujemy, że najlepsi wykładowcy i absolwenci stworzą synergię z kompetentnymi badaczami Hyundai Motor Group, kładąc podwaliny pod różne innowacje, od podstaw akumulatorów po ich różne zastosowania.

Hong Lim Ryu Rektor Uniwersytetu Narodowego w Seulu

Nasza misja polegająca na opracowywaniu różnorodnej gamy rozwiązań mobilnych wyposażonych w zaawansowane akumulatory, wynika z naszego silnego zaangażowania w stworzenie zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń. Mamy nadzieję, że poprzez pionierskie wspólne wysiłki badawczo-rozwojowe umożliwimy wszystkim naukowcom osiągnięcie roli lidera w elektryfikacji branży mobilności.

Euisun Chung Prezes Hyundai Motor

Wspólne centrum badawcze nad akumulatorami zaczęło nabierać kształtu w listopadzie 2021 roku, kiedy Grupa i Uniwersytet Narodowy w Seulu podpisały protokół ustaleń w sprawie „utworzenia wspólnego centrum badawczego nad bateriami oraz średnio- i długoterminowych wspólnych badań” w oparciu o konsensus w sprawie osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i stworzenia ekosystemu badań nad akumulatorami.

Aby wspierać bliską współpracę między naukowcami, nowy ośrodek badawczy zapewni specjalną przestrzeń do badań wyłącznie nad akumulatorami w rozbudowanym Instytucie Procesów Chemicznych Uniwersytetu Narodowego w Seulu, obejmującym trzy piętra (powierzchnia 901 m2). Będzie się on składał z siedmiu laboratoriów i sal konferencyjnych, wykorzystywanych do rozwoju baterii, analiz, pomiarów i procesów. To pierwszy raz, kiedy na Uniwersytecie Narodowym w Seulu zbudowano ośrodek badawczy specjalizujący się w akumulatorach do pojazdów elektrycznych (EV).

Wraz z otwarciem Joint Battery Research Center, Grupa będzie współpracować z najlepszymi ekspertami w dziedzinie akumulatorów w Korei, aby położyć podwaliny pod badania i rozwój technologii związanych z akumulatorami. Joint Battery Research Center ma na celu skupienie się na zaawansowanych badaniach nad wiodącymi technologiami akumulatorów nowej generacji, które mogą radykalnie wydłużyć zasięg pojazdu elektrycznego i skrócić czas ładowania, a także na badaniach nad technologią monitorowania stanu akumulatorów i innowacyjną technologią procesową.

Łącznie 22 wspólne projekty badawcze zostaną przeprowadzone w czterech grupach, w tym dotyczących akumulatorów litowo-metalowych, akumulatorów ze stałym elektrolitem, systemów zarządzania akumulatorami (BMS) i technologią procesów akumulatorowych. W badaniach weźmie udział łącznie 21 profesorów oraz talentów z tytułem magisterskim i doktoranckim, z wybitnych koreańskich uniwersytetów. Aż 14 z 22 projektów badawczych będzie związanych z akumulatorami litowo-metalowymi i ze stałym elektrolitem, koncentrując swoje możliwości na opracowywaniu baterii nowej generacji.

W obszarze akumulatorów litowo-metalowych prowadzone będą badania nad technologią pierwiastków litowo-elektrolitowych o wysokiej trwałości oraz analizą w celu zminimalizowania degradacji, natomiast w obszarze akumulatorów ze stałym elektrolitem prowadzone będą badania nad materiałami anodowymi na bazie siarczków, metody powlekania elektrodami/elektrolitami i aktywne materiały katodowe o ultrawysokiej gęstości energii.

Kluczową cechą Joint Battery Research Centre będzie skupienie się nie tylko na badaniach teoretycznych, ale także na badaniach i rozwoju, które uwzględniają produkcję masową. W przypadku ogólnych badań przemysłowych i akademickich dodatkowy czas i koszty są nieuniknione, aby zastosować wyniki badań w produktach dostępnych masowo.

W tym celu Centrum dysponuje infrastrukturą badawczą na tym samym poziomie, co najnowocześniejszy sprzęt stosowany w centrach badawczo-rozwojowych Hyundai Motor i Kia, na przykład sprzęt do precyzyjnej analizy akumulatorów, reometry o wysokiej precyzji, urządzenia do produkcji ogniw i urządzenia do pomiaru impedancji, aby wyniki badań uczelni można było szybko zastosować w produktach Grupy.

Ponadto Grupa wyznaczyła profesora Janga Wooka Choi, cenionego eksperta w dziedzinie akumulatorów, na szefa Joint Battery Research Center. Profesor Choi będzie nadzorować ogólne projekty badawcze i zarządzanie rozwojem technologii.

Grupa będzie dysponować w pełni rozwiniętym systemem wsparcia, który pomoże Joint Battery Research Centre zabezpieczyć możliwości opracowywania wiodących w branży akumulatorów nowej generacji. Aby wesprzeć działalność badawczą centrum, do 2030 roku Grupa zainwestuje ponad 30 miliardów KRW. Inwestycja obejmuje utworzenie centrum i przygotowanie aparatury eksperymentalnej.

Ponadto naukowcy z Hyundai Motor i Kia zostaną wysłani do centrum, aby uczestniczyć jako członkowie wspólnego zespołu badawczego, maksymalizując synergię badawczą poprzez ścisłą komunikację i dzielenie się specjalistyczną wiedzą. W ramach konsultacji i seminariów na temat technologii akumulatorów zostaną omówione spostrzeżenia i kierunki rozwoju, a także powstanie organ konsultacyjny, który będzie regularnie zwoływany w celu wymiany informacji na temat światowych trendów i wyników w branży akumulatorów.

Przede wszystkim, Grupa chce utorować drogę Korei Południowej do stania się jednym z wiodących na świecie miejsc powstawania technologii akumulatorów, poprzez wspieranie wybitnych talentów w tym sektorze. Tymczasem, Grupa aktywnie promuje talenty nowej generacji, prowadząc różne programy współpracy branżowo-akademickiej we współpracy z wybitnymi uniwersytetami w Korei.

Hyundai Motor Group przyspiesza rozwój akumulatorów nowej generacji, w tym akumulatorów ze stałym elektrolitem, dążąc do wyprodukowania 3,64 mln pojazdów elektrycznych do 2030 roku.

Grupa Hyundai Motor ogłosiła niedawno w ramach „Dnia Inwestora”, że planuje zapewnić sobie światową pozycję lidera poprzez wyprodukowanie łącznie 3,64 miliona pojazdów elektrycznych do 2030 roku.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu i masowej produkcji pojazdów elektrycznych, Grupa aktywnie stara się również o rozpoczęcie śmiałych inwestycji i możliwości rozwojowych w kluczowym sektorze akumulatorów. W szczególności Grupa planuje objąć wszystkie obszary akumulatorów poprzez stabilizację dostaw materiałów, wzmocnienie możliwości projektowania i zarządzania akumulatorami oraz rozwój akumulatorów nowej generacji.

Hyundai Motor zainwestuje 9,5 miliarda KRW w ciągu najbliższych 10 lat, aby aktywnie poprawiać wydajność akumulatorów, rozwijać zaawansowane technologie dla akumulatorów nowej generacji i budować infrastrukturę.

W porównaniu z cenami z 2018 roku, koszt akumulatorów zostanie obniżony o 75 procent w 2026 roku i o kolejne 45 procent w 2030 roku, aby zwiększyć przystępność cenową i praktyczność pojazdów elektrycznych. Około 2025 roku, akumulatory litowo-żelazo-fosforanowe (LFP), opracowane wspólnie z producentami akumulatorów, zostaną po raz pierwszy zastosowane w nowych pojazdach elektrycznych.

Aby przyspieszyć rozwój akumulatorów litowo-metalowych i akumulatorów ze stałym elektrolitem oraz zweryfikować możliwości ich masowej produkcji, Hyundai Motor i Kia Uiwang Research & Development Center zakończą w przyszłym roku budowę budynku badawczego. Baterie opracowane w tym budynku będą wykorzystywane w różnych rodzajach mobilności, nie tylko w pojazdach elektrycznych, ale także takich, jak robotyka i zaawansowana mobilność powietrzna (AAM).

Grupa koncentruje się również na zapewnieniu możliwości zarządzania akumulatorami, które mogą zoptymalizować wydajność pojazdów elektrycznych. Grupa będzie naciskać na wdrażanie pojazdów elektrycznych o większym zasięgu, dłuższym cyklu życia i bezpieczeństwie poprzez modernizację systemów zarządzania akumulatorami (BMS), a także technologii kondycjonowania akumulatorów, takich jak wstępne podgrzewanie i chłodzenie baterii.

W perspektywie średnio- i długoterminowej Grupa stworzy dodatkowo system recyklingu zużytych baterii i surowców w celu ochrony środowiska i zapewnienia dostępu do zrównoważonych surowców. Grupa planuje zakończyć zrównoważony „cykl życia baterii”, w którym baterie są bezpiecznie odzyskiwane, a surowce wydobywane i ponownie wykorzystywane do produkcji baterii.

Grupa stale rozszerza współpracę zewnętrzną w celu zabezpieczenia potencjału akumulatorów, tworząc spółki joint venture z największymi producentami akumulatorów, takimi jak SK On i LG Energy Solution, w celu zapewnienia stabilnej podaży i popytu na akumulatory.

Współpraca z firmami, takimi jak Solid Power w USA, w celu zabezpieczenia elementów akumulatorów ze stałym elektrolitem i technologii procesowych; Solid Energy System (SES) w celu rozwoju akumulatorów litowo-metalowych, Grupa kontynuuje wspólne badania ze start-upami, a także inwestuje w rozwój akumulatorów nowej generacji. Otwarcie Joint Battery Research Center jest kontynuacją nieustających wysiłków Grupy na rzecz otwartej współpracy, z korzyścią dla wszystkich.

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.