10.07.2024 Informacja prasowa

Grupa Hyundai Motor i Uniwersytet Oksfordzki tworzą Foresight Centre, aby kształtować długoterminową wizję i strategię

  • Foresight Centre zostało stworzone, aby wykorzystać unikalne podejście Uniwersytetu Oksfordzkiego do badań, podkreślając wartości dla społeczności jutra oraz przyczyniając się do zrozumienia pojawiających się trendów
  • Wykorzystując spostrzeżenia Foresight Centre, Grupa dąży do zorientowania się w ryzykach i zmianach geopolitycznych, zdefiniowaniu kierunku swoich długoterminowych badań oraz wspieraniu wpływowych możliwości tworzenia sieci kontaktów
  • Grupa koncentruje się na rozwijaniu unikalnych zdolności do kształtowania przyszłości w różnych branżach, wzmacniając swoją rolę jako lidera na rynku globalnym

Materiał prasowy

Grupa Hyundai Motor i Uniwersytet Oksfordzki zorganizowały 8. lipca ceremonię otwarcia Foresight Centre Oxford-Hyundai Motor Group w historycznym Convocation House w Oksfordzie, aby uczcić nowe partnerstwo między dwiema organizacjami.

Foresight Centre, mieszczące się w Saïd Business School, zajmuje się badaniem długoterminowej wizji Grupy i jej kierunku strategicznego. Wzmocni to zdolność Grupy do proaktywnego kształtowania przyszłości i identyfikowania kluczowych punktów, na których należy się skupić, aby z wyprzedzeniem zająć się przyszłymi zmianami geopolitycznymi i przewidywanymi wyzwaniami. Centrum będzie prowadzić innowacyjne badania, aby przyspieszyć postęp ludzkości i ułatwić interdyscyplinarne rozmowy między agencjami rządowymi, środowiskiem akademickim i ekspertami branżowymi w celu opracowania długoterminowych spostrzeżeń w przyszłe trendy społeczne.

Uniwersytet Oksfordzki, znany z OSPA (Oxford Scenario Planning Approach), czyli podejścia do planowania scenariuszy oksfordzkich, ma dużą wiedzę specjalistyczną w zakresie przekształcania perspektyw branży i opracowywania długoterminowego kierunku rozwoju dla firm.

To ekscytujące i ważne partnerstwo z Grupą Hyundai Motor, w ramach którego nasze wiodące na świecie badania i naukowcy będą kształtować przyszłość biznesu poprzez badania oparte na wartościach. Wizja Grupy Hyundai Motor zakładająca lepszą przyszłość dla ludzkości jest w dużym stopniu zgodna z wartościami naszej szkoły i nie możemy się doczekać owocnej i wzajemnie ubogacającej współpracy

Professor Soumitra Dutta Dziekan Saïd Business School

Uczestnikami ceremonii z ramienia Hyundai Motor Group byli Gyun Kim, wiceprezes wykonawczy HMG Business Intelligence Institute i Heung-Soo Kim, wiceprezes wykonawczy Global Strategy Office. Z Uniwersytetu Oksfordzkiego, wśród uczestników znaleźli się profesor Soumitra Dutta, dziekan Saïd Business School, profesor Jonathan Reynolds, zastępca dziekana Saïd Business School, profesor Rafael Ramirez, dyrektor programu Oxford Scenarios, profesor Trudi Lang oraz inni pracownicy szkoły.

Branża motoryzacyjna przechodzi zmianę paradygmatu i znaczące zmiany w otoczeniu biznesowym, co prowadzi do bezprecedensowej niepewności. W takich czasach dla firm ważne jest odejście od podejścia opartego na doświadczeniach i przyjęcie długoterminowej perspektywy w celu zidentyfikowania przyszłych trendów na dużą skalę. Oczekujemy, że Foresight Centre odegra znaczącą rolę w kultywowaniu wieloaspektowego i wszechstronnego spojrzenia na przyszłość w organizacjach, nazywanego future literacy

Gyun Kim Wiceprezes wykonawczy i szef Business Intelligence Institute Grupy Hyundai Motor

Hyundai Motor Group angażuje się w aktywne kształtowanie kierunku dla przyszłych społeczności w celu zbudowania lepszego świata dla ludzkości. Będziemy wspierać wyjątkowe zdolności, aby jako lider na rynku globalnym rozpocząć tę ambitną podróż nie tylko dla następnego pokolenia, ale także dla tych, które nadejdą

Heung-Soo Kim Wiceprezes wykonawczy i szef Global Strategy Office w Grupie Hyundai Motor

Wdrożone zostaną specjalistyczne programy, takie jak Oxford Scenarios Program i Oxford Futures Forum, aby dzielić się tymi spostrzeżeniami w całej Grupie, zapewniając strategiczne dostosowanie i przywództwo.

Ponadto Foresight Centre będzie współpracować z otwartą siecią innowacji Grupy w kluczowych lokalizacjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Niemczech i w Singapurze. Współpraca ta przyczyni się do rozwoju ekosystemów Grupy w realizacji jej przewidywanej przyszłości.

Foresight Centre będzie kierowane przez profesora Rafaela Ramireza, powszechnie szanowanego za swoją wiedzę w zakresie planowania scenariuszy przyszłości, a współkierowane przez profesor Trudi Lang, która również wnosi rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie przewidywania strategicznego.

Ramirez wcześniej przewodniczył Radzie Agendy Globalnej na Światowym Forum Ekonomicznym i doradzał liderom branży w zakresie strategicznego planowania przyszłych scenariuszy, takim jak Royal Dutch Shell. Trudi Lang także zajmowała strategiczne stanowiska w zakresie prognozowania w czołowych organizacjach, takich jak Światowe Forum Ekonomiczne i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, Grupa stworzy podstawy do aktywnego projektowania i realizacji swoich przyszłych celów, poruszając się po przechodzącym transformacje globalnym krajobrazie innowacji technologicznych. Oczekuje się, że to partnerstwo umocni wiodącą pozycję Grupy w branży przyszłej mobilności, wykraczając poza krótkoterminowe prognozy i proaktywnie kształtując przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Dla Klientów

Mam pytanie dotyczące modelu Hyundai/jestem Klientem Hyundai.

Formularz kontaktowy

Dla mediów

Szukam bezpośredniego kontaktu do Działu PR Hyundai Motor Poland.