Dane kontaktowe

Hyundai Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000067315, NIP: 5210335531, REGON: 010372343.