Spezifikationen

Der Hyundai Kona Hybrid: Technische Daten

- Die technischen Daten des Hyundai Kona Hybrid.

Technische Daten (PDF)

Die detaillierten technischen Spezifikationen sind auf dem Stand von Februar 2020.